بیانات مقام معظم رهبری در خصوص استحکام ساخت درونی نظام 1 | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

* باید اقتدار درونی خود را افزایش دهیم .

* تكيه اصلي امام (رحمت اله عليه) بر روي ساخت دروني ملت بود .

* الگوی پیشرفته برای جهان اسلام؛ به برکت استحکام درونی کشوراست .

 

بیانات مقام معظم رهبری در خصوص استحکام ساخت درونی نظام 1

49