بیانات مقام معظم رهبری در خصوص استحکام ساخت درونی نظام 2 | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

* استحکام درونی در هر زمینه‌ای تعیین‌کننده است .

* استحکام داخلی ،کشور را از افزون‌طلبی، انحصار‌طلبی و تجاوز حفظ می کند .

* استحکام ساخت داخلی اختلاف سلیقه را به دشمنی تبدیل نمی‌کند .                                         

 

 

 

بیانات مقام معظم رهبری در خصوص استحکام ساخت درونی نظام 2

49