تحريم ايران افزايش ناگهاني قيمت نفت را به دنبال دارد | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

رويال بانك كانادا اعلام كرد: اگر دونالد ترامپ در روز پنج شنبه با تصويب تحريم هاي جديد برجام را زير پا بگذارد، در آن صورت انتظار مي رود قيمت جهاني نفت افزايش ناگهاني داشته باشد.
همچنين اگر كاخ سفيد تصميم به خروج از برجام بگيرد، كنگره آمريكا ظرف 60 روز بايد در مورد وضع تحريم هاي جديد عليه ايران تصميم گيري كند و به كارگيري تحريم هاي جديد به معني پايان توافق هسته اي است.
«هليما كراف» از كارشناسان رويال بانك كانادا در مصاحبه با اين شبكه گفت: معتقد هستم با اعمال تحريم هاي جديد عليه ايران توسط دولت آمريكا، محدوديت كشورها براي واردات نفت خام ايران و همچنين كاهش معنادار واردات نفت از ايران، منجر به نگراني در بازارها خواهد شد و سد راه سرمايه گذاري شركت هاي خارجي در صنعت بالادستي نفت ايران مي شود.
اين تحليلگر اقتصادي گفت: بازگشت تحريم ها به معني بوجود آمدن حساسيت در بازار تقاضاي جهاني نفت است؛ اين درحالي است كه يكسال بعداز لغو تحريم ها از سوي سازمان ملل، ايران مديريت حداقل صادرات 2.2 ميليون بشكه نفت را در دستور كار خود قرار داد.
وي در ادامه گفت: بايد به اين موضوع توجه كرد كه آمريكا تا چه مقدار خواهان خروج شركت هاي خارجي از ايران است و اگر بخواهد آنها را به اين كار مجبور كند، از چماق بزرگ خود يعني محروم كردن آنها از دسترسي به بازارهاي سرمايه خود استفاده مي كند.

تحريم ايران افزايش ناگهاني قيمت نفت را به دنبال دارد

49