تحرکات دشمن در سوریه، عراق و یمن بهانه‌ای برای مقابله با ایران است | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

امیر سرتیپ آراسته معاون آماد و پشتیبانی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به اینکه زمانی جوانان ما در جبهه‌ها جنگ رو در رو با دشمن داشتند، یادآور شد: در برهه کنونی دشمن با ابزار مختلف به جنگ فرهنگی و سیاسی علیه کشورمان روی آورده است.

آراسته بیان کرد: دشمنان ما بعد از اینکه تمام گزینه‌های روی میز را علیه کشورمان از حمله به صحرای طبس و جنگ تحمیلی تا جنگ‌های نیابتی در منطقه را امتحان کرده و ناامید شدند، به تهاجم فرهنگی روی آوردند.

وی تاکید کرد: ملت غیور ما به ویژه جوانان باید در مقابله با توطئه‌های دشمنان هوشیار و آماده باشند و با رعایت وحدت کلمه، سینه به سینه دشمن بایستند تا در مقابله با این جنگ خطرناک دشمن موفق شوند.

معاون آماد و پشتیبانی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه دشمنان اسلام در سوریه، عراق و یمن فجایع فراوانی به بار آوردند، بیان کرد: همه این تحرکات بهانه‌ای برای مقابله با کشورمان است.

تحرکات دشمن در سوریه، عراق و یمن بهانه‌ای برای مقابله با ایران است

49