ترسی از تهدیدهایِ رژیم صهیونیستی نداریم | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

ترسی از تهدیدهایِ رژیم صهیونیستی نداریم

 

«نعیم قاسم»، معاون دبیر کل حزب‌الله لبنان طی سخنانی در دانشگاه «آل زعیتر» اظهار داشت: «جنگ 33 روزه با رژیم صهیونیستی، تأثیراتِ بسیاری علیهِ سیاست‌های آمریکایی - صهیونیستی داشت.»

وی تصریح کرد: «جنگِ 33 روزه، لبنان را از نقشۀ صهیونیستیِ خاورمیانۀ جدید نجات داد و اصولِ منطقه را بر مبنایِ استقلال بنا نهاد.»

نعیم قاسم با بیانِ اینکه ما در لبنان از سیاستِ گله و شکایت، به سیاستِ مقاومت و بازدارندگی تغییر مسیر دادیم، تصریح کرد: «این مسئله باعث شد، دشمنِ صهیونیستی تهدیدهای پر سر و صدایی داشته باشد که مانندِ بمب‌های صوتی می‌باشد؛ ولی به‌خاطرِ ناتوانی خود برای مقابله با مقاومت و لبنان، نمی‌تواند کاری کند.»

معاونِ دبیر کل حزب‌الله لبنان با اشاره به اینکه، دشمنِ صهیونیستی امروز اگر بخواهد دست به اقدامی بزند، هزاران بار محاسبه می‌کند، بر این باور است که علتِ این مسئله، این است که این رژیم، بازداشته شده است و می‌داند که جریانِ مقاومت، مصالحه نمی‌کند.

قاسم خاطرنشان کرد: «عملیاتِ ما عملیاتِ سیاسی نبوده، بلکه همیشه عملیاتِ مقاومتی است که هدف از آن، آزادسازیِ سرزمین است و رژیمِ صهیونیستی می‌داند که جبهۀ‌ داخلیِ وی در معرضِ حمله قرار دارد.»

وی تأکید کرد: «دشمنِ صهیونیستی باید بداند که ما با سه‌گانۀ ارتش، ملت و مقاومت در حمایت از استقلال و آزادسازیِ سرزمینِ خود به جایگاه والایی دست یافته‌ایم.»

معاونِ دبیر کل حزب‌الله لبنان در پایان اعلام کرد: «ما ترسی از تهدیدهایِ رژیم صهیونیستی نداریم و بر این باوریم که مسئولیتِ ما این است که در میدان، آماده بمانیم. هر روز، تجهیزاتِ ما بیشتر و بر دقتِ ابزارها و امکاناتِ ما افزوده می‌شود و آمادگیِ ما افزایش می‌یابد؛ زیرا معتقدیم که این مسیر، همان مسیری است که از ما حمایت می‌کند و به نتیجۀ درست منتهی می‌شود.»

منبع خبر: خبرگزاری دفاع مقدس

ترسی از تهدیدهایِ رژیم صهیونیستی نداریم

49