ترکیه حواسش جمع باشد | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

وزیر اسبق دفاع متذکر شد: حضور نامشروع آمریکا در شمال سوریه موجب اتفاقات اخیر در مرز سوریه شده، البته ترکیه هم باید حواسش به حساسیت‌های موجود منطقه باشد.

ترکیه حواسش جمع باشد

49