تشكيل چهارمين جلسۀ كميتۀ علمي همايش مطالبات حقوقي - بين‌المللي دفاع مقدس | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

تشكيل چهارمين جلسۀ كميتۀ علمي همايش مطالبات حقوقي - بين‌المللي دفاع مقدس

 

چهارمين جلسۀ كميتۀ علمي همايش مطالبات حقوقي - بين‌المللي دفاع مقدس با حضور سردار سرتيپ پاسدار «احمد وحيدي»، رياست دانشگاه و پژوهشگاه عالي دفاع ملي و تحقيقات راهبردي و رئيس همايش، سردار «رودكي»، دبير همايش و سردار «كبيري»، مدير راهبري همايش با حضور رؤساي گروه‌هاي پنج‌گانۀ تخصصي همايش دكتر «يزدي»، «صدرالحسيني»، «عزيزي»، «اسلامي»، «اميري» و مدعوين از معاونت حقوقي وزارت دفاع، دانشگاه مالك اشتر، دانشگاه عالي دفاع ملي، دانشگاه تهران و دانشگاه شهيد بهشتي، دانشگاه امام حسين(ع) برگزار شد.

در ابتدای این جلسه سردار رودكي دبير همايش گزارش جلسات برگزار شده و ضرورت انجام اقدامات اساسي توسط گروه‌هاي تخصصي را مطرح كرد و در ادامه سردار سرتیپ وحيدي رئيس همايش جديت در انجام كارهاي كارشناسي توسط گروه‌هاي پنج‌گانه سياسي، اقتصادي، روانشناسي، جامعه‌شناسي و محيط‌زيست را خواستار شد و ضرورت برآورد دقيق خسارات وارد شدۀ ناشي از جنگ تحميلي در حوزه‌هاي مذكور را از اولويت‌هاي كار همايش دانست. وی موضوع محوري اين همايش را مطرح كردن پروندهاي مطالبات اين خسارت‌ها در دادگاه‌ها و مجامع داخلي و بين‌المللي جهت رسيدگي به اين پرونده‌ها اعلام نمود.

رئیس دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی همچنین از دست‌اندركاران همايش خواست رويه‌ها و مدل‌ها و مسيرهاي طي شده توسط كشورهاي ديگر در موارد مشابه جنگ‌ها و درگيري‌هاي نظامي و پيگيري‌هاي انجام‌شده در احقاق مطالبات ديگران را مشابه‌سازي كنند و بر مطالبات حقوقي - بين‌المللي دفاع مقدس از كشورهاي غربي و حاميان رژيم صدام كه با وجود قوانين حقوقي و موازين بين‌المللي بيشترين جنايت‌ها را در حق كشور و ملت ايران انجام دادند، تأكيد بيشتري داشته باشند. در ادامۀ جلسه نيز هر يك از اعضا و مديران گروه‌هاي تخصصي گزارش اقدامات انجام‌شده و نظرات خود را بيان داشتند.

در جمع‌بندي اين جلسه سردار رودكي پيشنهاد کرد براي نتيجه‌بخش بودن همايش و زمان محدود باقيمانده تا تاريخ 5 اسفند 97، برگزاري اين همايش به خردادماه سال 98 موكول شود كه قرار شد در اين خصوص در جلسۀ جداگانه‌اي تصميم‌گيري شود.

منبع خبر: پایگاه اینترنتی پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس (پایداری)

تشكيل چهارمين جلسۀ كميتۀ علمي همايش مطالبات حقوقي - بين‌المللي دفاع مقدس

49