تعيين مدير عامل جديد موزه انقلاب اسلامي و دفاع مقدس | Page 2 | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

دومين جلسه هيئت امناي موزه انقلاب اسلامي و دفاع مقدس روز گذشته به رياست سرلشكر باقري رئيس ستادكل نيروهاي مسلح و با حضور اعضاي هيئت امناي اين موزه در محل ستاد كل نيروهاي مسلح برگزار شد. در اين جلسه با راي كليه اعضاي هيات امنا، دكتر «علي اصغر جعفري» به عنوان مديرعامل موزه تعيين شد و حكم وي از سوي سرلشكر پاسدار محمد باقري رييس هيات امناي موزه انقلاب اسلامي و دفاع مقدس به مدت سه سال صادر شد.

پيش از اين، سردار «جواد خضرايي راد» مديرعاملي موزه انقلاب اسلامي و دفاع مقدس را بر عهده داشت.
متن حكم سرلشكر باقري به اين شرح است:

جناب آقاي دكتر علي اصغر جعفري

به استناد تبصره دوم ماده هفت و ماده 10 اساس نامه مصوب 1395/12/1 مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا و با پيشنهاد رئيس ستادكل نيروهاي مسلح و مصوبه 96/7/6 هيئت امناي موزه و نظر به سوابق علمي و تجارب ارزنده در مسئوليت هاي مختلف، جنابعالي را به عنوان مديرعامل و عضو حقوقي هيئت مديره موزه انقلاب اسلامي و دفاع مقدس براي مدت سه سال منصوب مي نمايم.

انتظار مي رود، برابر وظايف مندرج در ماده 11 اساس نامه، مصوبات، هيئت امنا، مصوبات هيئت مديره موزه و با هماهنگي كامل رئيس، اعضا، هيئت مديره و بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس و با مشاركت سازمان هاي نيروهاي مسلح و دستگاه هاي كشوري و مؤسسات مردم نهاد نسبت به اداره تكميل و معرفي موزه انقلاب اسلامي و دفاع مقدس اقدام نماييد.

ضروري است، هماهنگي لازم با شهردار محترم تهران در زمينه تامين بودجه برابر ماده 13 اساس نامه صورت پذيرد.

ان شا الله با توكل و استمداد از خداوند تبارك و تعالي و پيروي از صراط نوراني حضرت امام خميني(ره) و فرمانده معظم كل قوا حضرت امام خامنه اي عزيز و شهيدان والامقام در انجام مأموريت هاي محوله موفق و مؤيد باشيد.

رئيس ستادكل نيروهاي مسلح و رئيس هيئت امناي موزه انقلاب اسلامي و دفاع مقدس

سرلشكر پاسدار محمد باقري

تعيين مدير عامل جديد موزه انقلاب اسلامي و دفاع مقدس

49