تمديد مهلت ثبت نام و شركت در آزمون دكتري | Page 2 | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید«بسمه تعالي»

اطلاعيه آزمون ورودي دكتري Ph.D

نظر به درخواست داوطلبان و سازمان ها درخصوص ارائه فرصت بيشتر جهت انجام مراحل ثبت نام و تكميل مدارك ثبت نامي، مهلت ثبت نام در آزمون دكتري تا تاريخ 31 فروردین 1397 تمديد گرديده و زمان برگزاري آزمون به 20 اردیبهشت 1397 تغيير يافت.

تمديد مهلت ثبت نام و شركت در آزمون دكتري

49