تمدید مهلت ارسال مقالات همایش ملی حکمرانی! | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

تمدید مهلت ارسال مقالات همایش ملی حکمرانی!

 

با توجه به استقبال علاقمندان برای ارائه مقاله و درخواست مکرر از دبیرخانه همایش ملی حکمرانی جهت تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات، کمیتۀ برگزاری، مهلت دریافت مقالات را تا 10 آبان ماه سال جاری تمدید نمود.

از کلیه محققین و پژوهشگران محترم خواهشمند است جهت رعایت زمانبندی همایش حداکثر تا تاریخ فوق اصل مقالات خود را در سایت «اولین همایش ملی حکمرانی» بارگذاری نمایند.

 

دبیرخانه دائمی همایش ملی حکمرانی

 

لینک سایت «اولین همایش ملی حکمرانی»:

http://hokmrani.conference.sndu.ac.ir

تمدید مهلت ارسال مقالات همایش ملی حکمرانی!

49