تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات اولین همایش ملی حکمرانی | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات اولین همایش ملی حکمرانی

مهلت ارسال چکیده مقالات تا 30 شهریور 1398 تمدید شد

 

با توجه به استقبال علاقمندان برای ارائه مقاله و درخواست مکرر از دبیرخانه همایش ملی حکمرانی جهت تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات، کمیته برگزاری، مهلت دریافت چکیده مقالات را تا 30 شهریورماه سال جاری تمدید نمود.

از کلیه محققین و پژوهشگران محترم خواهشمند است جهت رعایت زمانبندی همایش حداکثر تا تاریخ یادشده چکیده مقالات خود را در سایت «اولین همایش ملی حکمرانی» بارگذاری نمایند.

 

دبیرخانه دائمی همایش ملی حکمرانی

 

لینک سایت «اولین همایش ملی حکمرانی»:

http://hokmrani.conference.sndu.ac.ir

تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات اولین همایش ملی حکمرانی

49