توان محققان ایرانی برای ساخت ماهوارۀ سنجشی با دقت یک متر | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

توان محققان ایرانی برای ساخت ماهوارۀ سنجشی با دقت یک متر

 

رئیس سازمان فضایی گفت: «برای ساخت ماهوارۀ سنجشی با دقت یک متر تا سال ۱۴۰۴ برنامه‌ریزی کرده‌ایم.»

 

دکتر مرتضی برابری رئیس سازمان فضایی در نشست تخصصی ماهواره پیام امیرکبیر از آمادۀ پرتاب بودن سه ماهوارۀ دانشجویی خبر داد و گفت: «ماهواره دوستی دانشگاه شریف، ماهواره عملیاتی سنجشی دانشگاه امیرکبیر و ماهواره مخابراتی ناهید آماده پرتاب است.» وی افزود: «همچنین چند ماهواره در دست ساخت داریم به‌طوری که ماهوارۀ ظفر که ماهوارۀ سنجشی با دقت 22.5 درجه و ماهوارۀ پارس یک با دقت ۱۵ متر در دستور کار است.»

رئیس سازمان فضایی گفت: «برای ساخت ماهوارۀ سنجشی با دقت یک متر تا سال ۱۴۰۴ برنامه‌ریزی کرده‌ایم.» دکتر براری ادامه داد: «ما ایرانی‌ها همواره در بحث فضایی پیشرو بودیم و هدف از برگزاری هفته‌ای با نام فضا این است که بتوانیم با کاربردهای فضا در زندگی روزمره آشنا شویم.» وی افزود: «ما یک برنامۀ ۱۰ سالۀ اول در بخش فضایی طراحی کرده‌ایم که از سال ۸۵ تا سال ۹۴ اجرا شد و مهم‌ترین هدف ما توسعۀ فناوری فضایی و دستیابی به چرخۀ کامل فضایی و اقتدار علمی در عرصۀ فضا بود که ماهوارۀ بومی ساخته و با پرتابگر بومی به فضا پرتاب کنیم که در دهۀ اول توانستیم این اتفاقات را رقم بزنیم و هم رتبۀ اول منطقه شویم هم با کمک دانشگاهیان رتبه ۱۵ دنیا شویم.»

رئیس سازمان فضایی اظهار داشت: «دانشگاه  امیرکبیر دِین زیادی در توسعۀ فناوری فضایی دارد و ما از این دانشگاه نیز برای توسعۀ برنامه‌ها کمک می‌خواهیم.» دکتر براری گفت: «تا سال ۱۴۰۴ در برنامۀ ۱۰ سالۀ دوم مهم‌ترین هدف ما تثبیت فناوری و صنعتی‌سازی این چرخه است، ما در دهۀ اول ماهواره ساختیم و ماهوارۀ تحقیقاتی را در مدار ۲۵۰ کیلومتر به مدت یک ماه قرار دادیم ولی حالا می‌خواهیم ماهواره عملیاتی در مدار ۵۰۰ تا هزار کیلومتر قرار دهیم.» به گفتۀ وی، «ماهوارۀ پیام نخستین ماهوارۀ عملیاتی با طول عمر ۲ است که در کشور کامل شده و اولویت دوم ما تلاش برای اقتدار علمی و اقتدار اقتصادی در عرصۀ فضا است.»

منبع خبر: خبرگزاری فارس

توان محققان ایرانی برای ساخت ماهوارۀ سنجشی با دقت یک متر

49