توليد داخلي بيش از 80 درصد دارو ها در حوزه نظامي | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

سردار احمد عبداللهي معاون بهداشت و درمان سپاه پاسداران جمهوري اسلامي ايران در گفت و گو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمي پزشكي باشگاه خبرنگاران جوان اظهار كرد: بر خلاف تصور بسياري افراد، دارو سازي نظامي تنها منحصر به شرايط جنگ نيست، بلكه آمادگي نظام دارويي در برابر حوادث غير مترقبه و بلاياي طبيعي همچون سيل، زلزله و به طور كلي بحران ها و شرايط اضطرار طبيعي و غير طبيعي است، به عنوان مثال زمان بروز حادثه غير طبيعي همچون زلزله شاهد هستيم كه در اولين قدم نيروهاي امداد نظامي وارد عمل مي شوند، همانند جريان زلزله بم كه در مرحله نخست نيروهاي نظامي و دارو سازي نظامي براي رسيدگي به مصدومان وارد عمل شدند.

وي با اشاره به اينكه در زمان بروز بحران و يا ناهنجاري هاي اجتماعي نيز بايد از توانمندي داروسازي نظامي استفاده كرد، ادامه داد: بنابراين اين نوع داروسازي و ملزومات آن در واقع ناظر بر شرايط اضطراري و بحراني كشور اعم از حوادث و بلاياي طبيعي و غير طبيعي است، به همين منظور استفاده از ظرفيت ها و توانمندي هاي دارو سازي نظامي در شرايط اضطرار از اهميت ويژه اي برخوردار است.

دارو سازي نظامي معطوف به توليد و ساخت داروهاي خاص نسيت معاون بهداشت و درمان سپاه پاسداران با تاكيد بر توانمندي جمهوري اسلامي ايران در توليد داخلي بيش از 80 درصد داروها در حوزه نظامي افزود: زمان جنگ به علت محدوديت هايي كه بود تا حدودي از نظر واردات دارو در برخي موارد مشكلاتي وجود داشت در حالي كه هم اكنون با پيشرفت كشورمان در اين زمينه تقريبا بخش قابل توجهي از دارو هاي استراتژيك به توليد داخلي رسيده اند و نيازمان به واردات قطع شده است.

وي اظهار كرد: دارو سازي نظامي حوزه گسترده اي دارد، به عنوان مثال همين ياوه گويي هاي اخير ترامپ كه به هر طريقي در پي افزايش تحريم ها عليه جمهوري اسلامي ايران حتي در حوزه دارو و تجهيزات است به خوبي نشان مي دهد كه در اين مورد نيز مي توان با استفاده از ظرفيت هاي قابل توجه دارو سازي نظامي تهديدات مربوطه را بي اثر كرد.

سردار عبداللهي يادآور شد: بر خلاف تصور بسياري از افراد، دارو سازي نظامي معطوف به توليد و ساخت دارو هاي خاص و عجيب نسيت بلكه در واقع ناظر بر توليد دارو هاي استراتژي همچون سرم ها، آنتي بيوتيك و داروهاي مسكن و نظاير آن است، داروهايي كه در شرايط اضطرار همچون حوادث طبيعي و غير طبيعي بيشترين ميزان مصرف را دارند.

توليد داخلي بيش از 80 درصد دارو ها در حوزه نظامي

49