ثبت نام اینترنتی داوطلبان شرکت در آزمون ورودی دانشگاه | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

بدینوسیله به اطلاع داوطلبان محترم می رساند سامانه ثبت نام اینترنتی در آزمون ورودی 98-1397 دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی متعاقباً فعال خواهد شد.

ثبت نام اینترنتی داوطلبان شرکت در آزمون ورودی دانشگاه

49