جزییات بررسی "طرح انتقال مرکزیت سیاسی کشور" در دانشگاه عالی دفاع ملی | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی با اشاره به برگزاری مطالعه گروهی طرح انتقال پایتخت با حضور 13 نفر از دانشجویان مقطع دکتری این دانشگاه و هدایت و راهنمایی یک استاد محور و 5 استاد راهنما گفت: در این مرحله تعریف مرکزیت سیاسی مطلوب کشور، ویژگی‌های پایتخت مطلوب جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور ام القرای جهان اسلام با رویکرد حیات طیبه مورد مطالعه قرار گرفته و تاکید بیشتر بر مرکزیت سیاسی است. دکتر ابراهیم حسن بیگی رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی در گفتگو با خبرنگار دفاعی امنیتی باشگاه خبرنگاران درباره برگزاری نشست مشترک بررسی طرح انتقال مرکزیت سیاسی کشور اظهار داشت: این یک رساله پایان نامه دانشجویی نیست و یک ابداعی در دانشگاه عالی دفاع ملی به عنوان مطالعه گروهی است که دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه به تناسب عنوان مطالعه تقسیم بندی می‌شوند و در ابعاد مختلف مطالعات لازم با راهنمایی اساتید صورت می‌گیرد. ایشان افزودند: یکی از موضوعات اساسی کار گروهی است که بین 6 ماه تا 1 سال دانشجویان درباره یک کار گروهی آموزش می‌بینند. دکترحسن بیگی تصریح کرد: در دانشگاه عالی دفاع ملی مدیران کشور و فرماندهان نیروهای مسلح انتخاب می‌شوند و کار گروهی را می‌آموزند و دانشجویانی که از مسئولیت‌های کلان تا خرد را در اختیار دارند به این مطالعات می‌پردازند. ایشان افزودند: بحث طرح انتقال مرکزیت کشور یک مطالعه گروهی است که مجلس شورای اسلامی کلیات این طرح را تصویب کرده و قرار شده کارهای کارشناسی آن در دولت انجام شود و مسئولیت به وزارت راه و شهرسازی داده شود. رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی اظهار داشت: ارجاع این موضوع از طرف اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده که در سال‌های 89 و 90 در مجمع مطرح شد و برخی از اعضای مجمع این موضوع را ارجاع دادند لذا در دستور کار دانشکده مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی قرار گرفت. دکتر حسن بیگی تصریح کرد: این تحقیق از اوایل سال 90 آغاز شده و به دلیل اهمیت و حساسیت‌های آن 13 نفر از دانشجویان مقطع دکتری با هدایت و راهنمایی یک استاد محور و 5 استاد راهنما این مطالعه را انجام داده‌اند. دکترحسن بیگی افزود: مطالعات مختلفی انجام شده و تجارب کشورها و موارد نظری آن مورد مطالعه آقایان است و به این نتیجه رسیدند که مرکزیت سیاسی مطلوب کشور را تعریف کرده و ویژگی‌های پایتخت مطلوب جمهوری اسلامی ایران را به عنوان کشور ام القرای جهان اسلام با رویکرد حیات طیبه مشخص کند. رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی گفت: این دانشجویان نتیجه گرفته‌اند که اگر نقطه‌ای را برای انتقال پایتخت در نظر بگیریم باید دارای این شرایط باشد لذا با این مبنا شروع کردند و تجارب سایر کشورها را مطالعه کرده و با آسیب شناسی از وضعیت موجود شاخص‌های نقطه مطلوب را نیز مشخص کردند. ایشان اظهار داشت: با این مطالعه زمینه برای تصمیم گیری مقامات مختلف کشور از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان سفارش دهنده و مجلس و دولت آماده شده است. دکتر حسن بیگی تصریح کرد: در فاز بندی این مطالعه مرحله اول همین نشست بود که شاخص‌های پایتخت مطلوب جمهوری اسلامی ایران مشخص شد و در فازهای بعدی این شاخص‌ها وزن‌هایی خواهد داشت و در فاز سوم به سمت اجرایی کردن آن خواهیم رفت تا حتی اگر تغییراتی در وضعیت تهران لازم باشد بتوانیم آن را به شاخص‌های مطلوب نزدیک کنیم. ایشان افزود: ارائه امروز و دفاع نهایی در این مطالعه گروهی برای ترسیم پایتخت مطلوب جمهوری اسلامی ایران با مدل سازی و طرح فرضیه‌ها، سوالات و پاسخ‌هایی در محزر اساتید مشاور و راهنما بود که دانشجویان دانشگاه عالی دفاع ملی نظریات تکمیلی استادان را در این باره حتما لحاظ خواهند کرد. رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی در پاسخ به این سوال که طرح انتقال پایتخت بیشتر بر کدام عرصه تقسیم بندی تاکید دارد خاطر نشان کرد: این مطالعه به ویژگی‌های مطلوب مرکزیت جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد و در مراحل بعدی نیز به ابهاد مختلف آن خواهد پرداخت اما در حل حاضر تاکید بیشتر بر مرکزیت سیاسی است.

جزییات بررسی "طرح انتقال مرکزیت سیاسی کشور" در دانشگاه عالی دفاع ملی

49