جعفری : جمهوری اسلامی مرکز ثقل کشورهای اسلامی است/ نیازمند تولید ادبیات در حوزه بیداری اسلامی هستیم | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

جعفری:
جمهوری اسلامی مرکز ثقل کشورهای اسلامی است/ نیازمند تولید ادبیات در حوزه بیداری اسلامی هستیم
مسئول کمیته رسانه‌ها و عضو کمیته علمی همایش بین المللی نقش دنیای اسلام در هندسه جهانی گفت: در حاضر جمهوری اسلامی مرکز ثقل و نقطه اتکای کشورهای اسلامی به شمار می رود.
علی اصغر جعفری در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی همایش بین المللی "نقش دنیای اسلام در هندسه جهانی" در خصوص نقش جمهوری اسلامی در تغییر هندسه جهانی اظهار کرد: پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 آهنگ تغییر و خیزش مردمی در نقاط مختلف جهان را به صدا درآورد و افق جدید ی را به روی ملت‌های جهان باز کرد.
وی افزود: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی جهان به شکل دو قطبی اداره می شد و تنها دو جبهه شرق و غرب حق داشتند که در خصوص مسائل بین المللی تصمیم سازی کنند، اما پیروزی انقلاب اسلامی و به دنبال استقلال جمهوری اسلامی زیر سایه شعار نه شرقی و نه غربی سبب شد معادلات بین المللی دچار تغییر و تحول شود.
عضو کمیته علمی همایش بین المللی نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی به برتری گفتمان مبتنی بر دین بر گفتمان مارکسیستی موجود خاطرنشان کرد: رفته رفته گفتمان مبتنی بر دین جمهوری اسلامی شرایطی را فراهم کرد که گفتمان مارکسیستی دچار انحطاط و شکست شود و این نشان می دهد که گفتمان‌های دیگر حرفی گفتن نداشتند.
جعفری به نقشه آمریکا برای القای پایان تاریخ اشاره کرد، افزود: آمریکا قصد داشت با فضاسازی نظریه پایان تاریخ را مطرح کند که اسلام بر پایه قدرت مردمی خود توانست مهر بطلانی بر این نظریه باشد و در حال حاضر شرایطی به وجود امده است که نه تنها پایان تاریخ رخ نداده است بلکه طبق فرموده مقام معظم رهبری در پیچ تاریخی حساسی قرار گرفته ایم.
وی به نقطه اتکا قراردادن جمهوری اسلامی اشاره و تاکید کرد: کشورهای اسلامی در حال حاضر جمهوری اسلامی را به عنوان مرکز ثقل و نقطه اتکا قرار داده‌اند و این مسئله که جمهوری اسلامی زیر سایه کشورهای غربی نیست، دل مردم منطقه را شاد کرده است و بیداری اسلامی مردم منطقه از همین مسئله تاثیر می گیرد.
عضو کمیته علمی همایش بین المللی نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی در پایان برگزاری این همایش با حضور 60 تن از متفکرین برجسته جهان اسلام در کشور ما را ارزشمند توصیف کرد و گفت: این که ما توانستیم همایشی به این وسعت را در کشورمان برگزار کنیم که هیچ کشوری در دنیای اسلام قادر به برگزاری آن نیست، نشان می دهد که کشور ما همان طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند ام القرای جهان اسلام است و در تولید ادبیات در حوزه بیداری اسلامی در جایگاه ممتازی قرار دارد.

جعفری : جمهوری اسلامی مرکز ثقل کشورهای اسلامی است/ نیازمند تولید ادبیات در حوزه بیداری اسلامی هستیم

49