جلسه دفاعیه رساله دکتری تحت راهنمایی و حمایت جناب آقای دکتر علی اکبر ولایتی برگزار گردید . | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

جلسه دفاعیه رساله دکتری جناب آقای علی خندق آبادی ، با عنوان " الگوی اقتدار فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بر اساس دیدگاه‌های امام خامنه ای با تاکید بر نقش رسانه ملی " در مورخه 1393/1/27 در سالن دفاعیه دانشگاه عالی دفاع ملی تحت راهنمایی و حمایت جناب آقای دکتر علی اکبر ولایتی برگزار گردید .
در این رساله محقق با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری امام خامنه‌ای ، که اقتدار فرهنگی را اقتدار حقیقی معرفی فرموده اند ، به دنبال تبیین الگوی اقتدار فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بر اساس دیدگاه های معظم له ، با تأکید بر نقش رسانه می باشد.
ایجاد یک راهبرد مناسب برای رسانه ها در جمهوری اسلامی ایران از آن جهت حیاتی می باشد که با توجه به شرایط فعلی جامعه و دشمنی‌های نظام سلطه ، با استفاده از مزیت‌های فرهنگی موجود و با درک صحیح از ارزش‌ها و آرمان‌های فرهنگی ، آن‌ها را نه تنها می تواند حفظ ، بلکه بالنده نموده و تبدیل به ابزاری برای تحقق اقتدار فرهنگی و اقتدار ملی در کشور نماید. لذا هدف اصلی این تحقیق «دست‌یابی و تدوین الگوی اقتدار فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بر اساس دیدگاه های مقام معظم رهبری با تأکید بر نقش رسانه ملی می باشد.
باید توجه داشت در دنیای امروز، مسئله اصلی قدرت‌های جهانی مصادره فرهنگ‌های اصیل ملت‌ها و ایجاد فرهنگی بر ساخته و متجانس با زیرساخت‌های هویتی و انسان شناختی غربی می‌باشد . بر این اساس محقق تلاش نموده با انتخاب این موضوع جهت رساله دکتری خویش الگویی قابل قبول و اقتدار آفرین در این زمینه ایجاد نماید.
در این تحقیق، مفاهیم و واژگان مرتبط با موضوع رساله از منظر مکاتب مختلف سیاسی مورد بررسی قرار گرفته و تلاش شده تا بر اساس مفاهیم اسلامی و برگرفته از نظریات اندیشمندان جهان اسلام، مدلی مفهومی ایجاد گردد.
محقق در رابطه با مبانی اقتدار فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی از نظریه «انسان در قرآن» آیت الله جوادی آملی، و نظریه فطرت امام خمینی (ره) استفاده نموده و با استفاده از تمامی ویژگی هایی مذکور در رساله، و با درنظر گرفتن ابعاد درونی و بیرونی اقتدار، تعاریف ویژه ای را برای اقتدار فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بر اساس دیدگاه های مقام معظم رهبری آورده است.
در این رساله وظایف رسانه ملی با توجه به بیانات مقام معظم رهبری به صورت منظم دسته بندی شده اند. که در آن از اصول ارزش‌ها و آرمانهای اسلامی ، اخلاق گرایی ، قانون گرایی ، بصیرت و هوشمندی به عنوان عوامل اصلی ارکان اقتدار فرهنگی جمهوری اسلامی ایران یاد شده است.
دو عامل دیگر در متن رساله مورد بحث و تحلیل قرار گرفته و تاثیر پرداختن به آنها در قدرت یافتن رسانه و نقش آن در تحقق اقتدار فرهنگی بررسی شده است .
در بخش نهایی رساله راهبرد عملی نقش صدا و سیما در تحقق اقتدار فرهنگی مورد تحلیل قرار گرفته و الگویی کامل به صورت دين محور ، امنيت محور، تحول گرا، هوشمند، فرهنگي و اجتماعي، همه جانبه، متعادل، فرصت محور، با تاکید بر مبانی اسلامی و نظرات مقام معظم رهبری ، ترسیم گردیده است .
محقق معتقد است اگر طالب استمرار این نظام با همه باورها و توجه به برازندگی‌های محتوایی آن هستیم ، چاره‌ای بجز تقویت و رشد اقتدار فرهنگی، و حرکت به سمت ايجاد قدرت نرم نداریم. چرا که بقای یک ملت به داشته‌ها و میراث فرهنگی و هویتی و ایجاد ظرفیتی است که بتواند هم در حوزه ملی مردم را به انسجام و وحدت ملی رساند و در حوزه فرا ملی، سایر ملل را نسبت به مبانی و اصول این فرهنگ جذب و در استفاده از آن‌ها شائق نماید.

جلسه دفاعیه رساله دکتری تحت راهنمایی و حمایت جناب آقای دکتر علی اکبر ولایتی برگزار گردید .

49