جهاني سازي و همگرايي كشورهاي اسلامي(موانع و چالش ها) | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

جهاني سازي و همگرايي كشورهاي اسلامي(موانع و چالش ها)

نویسندگان: 
در سطح جهان اسلام كشورهايي كه تثبيت امنيت خود را از طريق مقابله و كشمكش با كشورهاي ديگر جستجو مي كنند زياد هستند. به عبارت ديگر به موازاتي كه يك كشور سعي مي كند تا امنيت خود را از طريق اقدامات يك جانبه مانند سبك جنگ افزارهاي پيشرفته افزايش دهد، ساير كشورهاي آن حوزه، به دليل عدم احساس امنيت به نوبه خود دست به اقداماتي مي زنند كه براي افزايش امنيت آن ها برنامه ريزي شده است. بدين ترتيب اين چرخه تكرار مي شود. در نتيجه امنيت هيچ كشوري در منطقه افزايش نمي يابد. اين عمل در نهايت باعث مي شود كه كليه كشورهاي منطقه با توانايي هاي روزافزون نظامي منطقه اي خود احساس امنيت كمتري و يا احساس عدم امنيت نمايند و يا منجر به درگيري هاي نظامي بين آن ها شود. اين خطر از آن جايي تشديد مي گردد كه منابع اختصاص داده شده به هزينه هاي نظامي از توسعه اجتماعي و اقتصادي گرفته شده باشد و لذا به كاهش امنيت در سطح ديگري منجر مي شود.
سال انتشار: 
موجودی: 
0.00
قیمت: 
60,000 ریال
49