حزب‌الله شروطِ آمریکا برایِ تشکیل دولت را رد کرد | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

حزب‌الله شروطِ آمریکا برایِ تشکیل دولت را رد کرد

 

شیخ «نعیم قاسم»، معاون دبیر کلِ حزب‌الله لبنان روز دوشنبه (4 آذر 1398) میزبانِ هیأتی از حزب «اللقاء الوحدوی الاسلامی» به ریاستِ «عمر غندوز» بود. وی در این دیدار بر مخالفِ خود با شروطِ آمریکا برایِ تشکیلِ دولت لبنان تأکید کرد.

شیخ نعیم قاسم اعلام کرد که همۀ مردم و احزابِ سیاسیِ لبنان با آغازِ اصلاح و بررسیِ اوضاعِ اقتصادی و اجتماعی کشور موافق هستند و این نقطۀ مشترک بین آن‌ها است.

وی افزود: «دولتِ جدید باید دولتِ نجاتی باشد که جلویِ شرایط نابسامانِ مالی و اقتصادیِ کشور را بگیرد و شروع به انجامِ اقداماتِ اصلاحیِ گسترده مانند مبارزه با فساد و مجازاتِ مفسدان کند و مانعِ بهره‌برداری سیاسی خارجی شود.»

معاون دبیر کل حزب‌الله لبنان پیش از این در مصاحبه‌ای، دخالت‌هایِ آمریکا در امورِ داخلی لبنان را عاملِ اصلیِ عدم تشکیل دولت جدید در این کشور دانست. وی گفت: «مانعِ اصلی عدمِ تشکیل دولت در لبنان آمریکاست؛ چرا که این کشور به دنبالِ دولتی مانند خود است ولی ما به دنبالِ دولتی مانند مردمِ لبنان هستیم که نیازِ آن‌ها را برآورده کند.» وی اضافه کرد:‌ «آمریکا پنهانی حرکت می‌کند و شرایطِ خود را تحمیل می‌کند و تلاش دارد که نتایج به نفعِ آن باشد.»

معاون سید حسن نصرالله به دخالتِ مقامات آمریکایی در امور لبنان اشاره کرد و گفت: «مقاماتِ آمریکایی تماس‌هایِ مستقیمی با سیاستمداران لبنانی دارند و به آن‌ها می‌گویند اجازه بدهید با هم به تفاهم برسیم و هرچقدر مداخلۀ آن‌ها بیشتر شود حلِ بحرانِ لبنان را به تأخیر می‌اندازند. هم‌اکنون علتِ تأخیر در برون‌رفت از بحران، آمریکا است.»

لبنان از ۲۴ مهر ماه در اعتراض به اوضاعِ معیشتی و اقتصادی و اعمالِ مالیات بر برخی از خدماتِ دولتی، به عرصۀ برگزاریِ تظاهراتِ مردمی تبدیل شده است. معترضان خواهان اصلاحاتِ جدی و برکناریِ مسئولانِ فاسد و فاقدِ صلاحیت هستند.

منبع خبر: شبکۀ العالم

حزب‌الله شروطِ آمریکا برایِ تشکیل دولت را رد کرد

49