حسن بیگی در همایش بین المللی نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی: احياي تمدن عظيم اسلامي از طريق توسعة كاركردهاي انسجام­بخش كشورهاي اسلامي امکان پذیر است | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

حسن بیگی در همایش بین المللی نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی:
احياي تمدن عظيم اسلامي از طريق توسعة كاركردهاي انسجام­بخش كشورهاي اسلامي امکان پذیر است
رئیس دانشگاه دفاع ملی در همایش بین المللی نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی احياي تمدن عظيم اسلامي را از طريق توسعة كاركردهاي انسجام­بخش كشورهاي اسلامي امکان پذیر دانست.
به گزارش روابط عمومی همایش بین المللی نقش دنیای اسلامی در هندسه قدرت جهانی، ابراهیم حسن بیگی رئیس دانشگاه دفاع ملی در همایش بین المللی نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی که صبح امروز سه شنبه در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد، اظهار داشت: در اجراي رهنمودهاي حكيمانة مقام معظم رهبري در ديدار اعضاي هيئت علمي و اساتيد دانشگاه­ها و حوزه­هاي علمية سراسر كشور در سال 1391 مبني بر
نقش­آفريني دانشگاه و حوزة علميه درتحول هندسة قدرت جهاني؛ دانشگاه عالي دفاع ملّي با همكاري و مشاركت اساتيد محترم دانشگاه­ها و مديريت محترم
حوزه­هاي علميه سراسر كشور سلسله همايش­هايي را به منظور اداي اين وظيفه و در قبال تحولات هندسة ‌قدرت جهاني طراحي كرد. اولين همايش با مشاركت
دانشگاه­ها و مراكز حوزوي در سال گذشته با هدف تبيين چگونگي نقش آفريني دانشگاه و حوزة علميه در تحول هندسة قدرت جهاني در محل دانشگاه عالي دفاع ملّي برگزار شد.
حسن بیگی افزود: همايش حاضر كه دومين اجلاس ازسلسله همايش­هاي برنامه­ريزي شده مي­باشد
با عنوان: «نقش دنياي اسلام در هندسة قدرت جهاني» باهمكاري دبيرخانة مجمع بيداري اسلامي و مركز تحقيقات استراتژيك و مشاركت ده­ها دانشگاه، مركز حوزوي، پژوهشگاه­ها، مؤسسات تحقيقاتي و سازمانهاي مرتبط و بهره­مندي از محضر بزرگان جهان اسلام، اعضاي محترم شورايعالي مجمع جهانی بيداري اسلامي، انديشمندان و فرهيختگان از كشورهاي مختلف جهان اسلام درحال برگزاري است.
رئیس دانشگاه دفاع ملی ادامه داد: تبيين هندسة نوين جهاني با رويكرد ظهور منظومة جهان اسلام و احياي تمدن عظيم اسلامي از طريق توسعة كاركردهاي انسجام­بخش در ميان كشورهاي اسلامي، بررسي و تجزيه و تحليل عالمانة وضعيت موجود جهان اسلام باتوجه به سابقة درخشان تاريخي آن همراه با آسيب­شناسي­هاي لازم با ارائة برآوردهاي متناسب با اقتضائات جهان اسلام، تحليل نقادانة تغييرات و تحولات جهاني، بررسي نقاط ضعف و قوت جهان اسلام و فرصت­ها و تهديدهاي پيش­رو در دستور كار اين همايش قرار دارد و انشاءالله در ادامه، پيش­بيني آينده­هاي محتمل، ممكن و مطلوب و سپس به طراحي آينده­هاي موردنظر پرداخته مي­شود. همينطور راهبردها و راه­كارهاي مناسب به منظور وصول به چشم­اندازهاي پیش­رو صورت­بندي و نسبت به
پياده­سازي و اجراي آنها چاره­انديشي مناسب خواهد شد زيرا براي صعود به قلة‌ بلند آزادي و رهايي از سلطة‌ مستكبران جهاني، آگاهي از وضع موجود و شناخت و ترسیم وضع مطلوب، به منظور راهيابي به اهداف و قله­هاي افتخار و پيروزي با راهبردهای اثربخش ضروري است.
وی با بیان اینکه اساتيد دانشگاه­ها و حوزه­هاي علمية سراسر كشور دست در دست هم تلاش
مي­كنند با الهام از تعاليم رهائي­بخش اسلام راه آزادي مسلمانان و جغرافياي انديشه و فرهنگ اسلامي را توسعه دهند و با نوآوري و خلاقيت راه پيروزي امت اسلام را هموار کنند، گفت: واقعيت آن است كه امروز منطقة آسياي غربي بعنوان منطقة كانوني جهان اسلام داراي ويژگي­هاي بي­بديلي است از جمله اينكه اين منطقه مركز انرژي جهان است.
«جايگاه رفيع اسلام به عنوان آرمان مشترك همة مسلمانان؛ با وجود تنوع قومي و زباني در اين منطقه، پيوند دهندة قلب­ها، دل­ها و مسيرها است.قبله مسلمانان در اين منطقه قرار دارد. مسلمانان ساير مناطق جهان از بلاد اسلامي و خصوصاً مسلمانان ساير مناطق جهان وابستگي اعتقادي، اجتماعي و سياسي به اين حوزه دارند. این منطقه در همسايگي بخش مديترانه­اي با اروپا واقع است.همسايگي با حوزه ژئوپليتيك روسيه قاره اي از جمله ويژگي­هاي دیگر اين منطقه است.»
- وی تصریح کرد: خليج فارس، شامات، شمال آفريقا، آسياي مركزي، قفقاز، شرق و غرب ايران از جمله زيرسيستم­هاي اين منطقه است؛ كشورهاي اسلامي در مناطق و گذرگاه­هاي حساس و استراتژيك جهان واقع
شده­اند و مي­توانند نقش كليدي در بازارهاي انرژی و اقتصادي جهان و سيستم­هاي حمل و نقل و ترانزيت ايفاء نمايند. (چون گذرگاه­هاي استراتژيك تنگة هرمز، جبل­الطارق، باب المندب، كانال سوئز، بسفر و داردانل در اين منطقه قرار دارند.)؛ همچنین اين منطقه برخوردار از 9 ميدان بسيار بزرگ نفتي از 10 ميدان و 28 ميدان از ميدان­هاي نفت خيز غول پيكر جهان است.
پنج كشور عضو كشورهاي اسلامي تقريباً نيمي از ذخاير نفت جهان و كشورهاي اسلامي OIC در مجموع دو سوم ذخاير نفت جهان را در اختيار دارند.
حسن بیگی ادامه داد: كشورهاي اسلامي 111 ميليارد متر مكعب ذخيرة گاز دارند كه معادل 58% كل ذخاير جهان است. در اين ميان ايران به تنهايي 17%، قطر 13% و عربستان و تركمنستان هريك 4% از كل ذخاير گاز جهان را در اختيار دارند. اين منطقه محل اتصال سه قاره اروپا آسيا و آفريقا مي­باشد.
- شرايط مناسب جغرافياي سياسي، دسترسي به آبهاي آزاد جهان و موقعيت ممتاز تجاري و بين­المللي از ديگر خصوصيات، فرصت­ها و برجستگي­هاي جهان اسلام است.
رئیس دانشگاه دفاع ملی ايمان و اعتقاد به خداوند يكتا و قرآن كريم، برخورداري از فرهنگ غني اسلامي، بهره­مندي از مواهب پيامبر رحمت از ويژگي­هاي امت اسلامي است را مورد اشاره قرار داد و گفت: 61% از ميراث فرهنگي و معنوي ثبت شده در يونسكو در 39 كشور اسلامي قرار دارد. كه معادل 23% كل جهان است.
«جمعيت مسلمانان جهان دو و يك دهم ميليارد نفر و جمعيت كشورهاي اسلامي OIC يك و شش دهم ميليارد نفر است كه اين جمعيت معادل 23% كل جمعيت جهان است. جمعيت جوان در كشورهاي اسلامي 53% و ميانگين جهاني آن 43% و در كشورهاي توسعه يافته 28% است. جمعيت پير (سن 65 سال و به بالا) در كشورهاي اسلامي چهار مميز 8 دهم درصد است كه از ميانگين جهاني و ميانگين كشورهاي توسعه يافته بسيار كمتر است.»
وی ادامه داد: ذخائر بي­بديل معنوي، نيروي انساني و موقعيت ژئوپليتيك به عنوان «ظرف جغرافيايي تمدن اسلامي» و ذخائر عظيم نفت و گاز در دنياي اسلام و منابع فراوان طبيعي و استعدادهاي خلاق و نيروي جوان در جهان اسلام
مي­تواند در خدمت آزادي و رهائي بشريت و ايجاد جامعة نوين جهاني قرار گيرد. مسلمانان جهان اگر به اين ظرفيت­هاي عظيم پي­ببرند مي­توانند با اتكال به خداي بزرگ و با رمز پيروزي كه همان وحدت امت اسلامي است، جهان امروز را به سوي مرزهاي نويني از آينده­آفريني و تكامل رهنمون سازند.
حسن بیگی تصریح کرد: بي­ثباتي و ناامني كه عمدتاً ناشي از مداخلات بيگانگان و توطئه آنان است.اختلاف درميان ملت­هاي مسلمان و تنش ميان كشورهاي اسلامي كه هزينه­هاي بسياري را متوجه كشورهاي اسلامي کرده و مانع رشد و پيشرفت آنها شده است، بعلاوه فرصت را براي توطئه دشمنان فراهم ساخته است.همچنین كم­توجهي به دشمنان مشترك خارجي به ويژه دشمن صهيونيستي و تمركز بر اختلاف ميان مسلمانان بجاي وحدت و انسجام كه موجب ورود آسيب جدي به مسلمانان و آرمان فلسطين شده است. خود قضية فلسطين كه يكي از بزرگترين مسائل دنياي اسلام است و حضور دولت غاصب­صهيونيستي درقلب منطقة اسلامي.
وی رواج و توسعه روز افزون اسلام هراسي در غرب توسط نهادهاي دولتي و غيردولتي و رسانه­ها و نشريات غربي را مورد اشاره قرار داد و گفت: عزم و ارادة خلل­ناپذير امت واحدة اسلامي در قيام براي خدا و اميد به وعده­هاي الهي و نصرت و ياري خداوند، آيندة درخشاني را براي جهان اسلام و تأثيرگذاري آن بر هندسة قدرت جهاني را نويد مي­دهد.
حسن بیگی تاکید کرد: تحولات جهاني درحال عبور از پارادايم حاكم به سمت پارادايم جديدي است كه در اين پارادايم حاكميت ملت­ها با رويكردو نماد ديني، معنوي و فرهنگي درحال
شكل­گيري است.
رئیس دانشگاه دفاع ملی گفت: امروز ما شاهد نمادها و شعارهاي اسلامي و انقلابي درميان ملت­هاي بپاخواسته بالاخص ملل مسلمان در خاورميانه و شمال آفريقا هستيم. بنابراين عليرغم توطئه­ چيني­هاي قدرت­هاي استكباري گفتمان مسلط بيداري اسلامي درقالب منظومة جهان اسلام كه با نماد حاكميت دين، معنويت و فرهنگ كه برخاسته از قلب و ارادة ملت­ها است با انسجام و وحدت مسلمانان و با تدبير و حكمت، با قدرت به پيش مي­رود و ديكتاتورها يكي پس از ديگري به دست ملت­ها و عموماً با شعارهاي الله اكبر به زير كشيده مي­شوند.
« بيداري اسلامي يك حركت آزادي­بخش است كه نتيجة تجربيات تاريخي و ثمرة‌ منطقي رشد اسلامی انساني بويژه در منطقة آسياي غربي و شمال آفريقاست و انشاءالله نتيجة اين بيداري دير يا زود در همة مناطق بوقوع خواهد پيوست، گرچه احتمال دارد دسيسه­هاي استكبار جهاني به ثمرنشيني اين تحول تاريخي را به تأخير اندازد ولي نمي­تواند ازآن جلوگيري كند. »
وی ادامه داد: در چارچوب پارادايم جديد قدرت­هاي استكباري و ظالم توان تأثيرگذاري واقعي خود را از دست داده­اند و به هيچ­وجه نمي­توانند تأثير تعيين كننده­اي بر سرنوشت ملت­ها داشته باشند. نقطة عطف اين حادثة بزرگ تاريخي پيروزي جبهة مقاومت در مقابل رژيم صهيونيستي است.
حسن بیگی گفت: بازآرايي تلاش­هاي مذبوحانة قدرت­هاي استكباري با سوء استفاده از غفلت بعضي از حكام منطقه­اي و جريان­سازي­هاي تصنعي و بي­هويت از قبيل گروه­هاي تكفيري تروريستي و افراطي در جهان اسلام ناشي از ضعف و ناكارآمدي آنان در مقابل موج فزايندة بيداري اسلامي و احياي ارزش­هاي اسلام ناب است.
رئیس دانشگاه دفاع ملی متذکر شد: انقلاب اسلامي ايران كه با هدايت­هاي الهي حضرت امام(قدس سره الشريف) به پیروزی رسید بانگ رسای آزاديبخش «لا اله الا الله» را از فراز مأذنه تاريخ طنين­انداز نمود. اين انقلاب سرآغاز بيداري انسان مسلمان و بازآفريني ظرف جغرافيايي تمدن اسلامي و رهائي بشريت شد.
امروز بحول ­و قوه­ي الهي جمهوري اسلامي ايران در ساية رهبري­هاي حكيمانة مقام معظم رهبري با توكل و ايمان به خداوند يكتا و باور به سنت­هاي لايتغير الهي و درك عميق از مناسبات و تحولات جهاني براساس آموزه­هاي اسلامي باوجود همه­ي تهديدها و تحريم­هاي بي­اثر يا كم­اثر زورگويان بي­منطق عالم، راه پيشرفت خود را كه مبيّن عزم و ارادة اين نظام الگو در رسيدن به هدف­هاي متعالي است با تكيه بر توانمندي­هاي داخلي و بهره­مندي از تلاش انسانهاي متدين و ولايت­مدار با بهره­گيري هوشمندانه از موقعيت بي­نظير ژئوپلتيكي و ذخاير ارزشمند خدادادي آنچنان پيش رفته كه به قدرتي تاثيرگذار در تحولات و مناسبات جهاني تبديل شده است.
وی یادآور شد: بنابراين الگوي برآمده از تجربيات جمهوري اسلامي ايران كه بيش از سه دهه با انواع دسيسه­هاي سياسي، اقتصادي، نظامي و فرهنگي نظام سلطه رويارويي و مقاومت مي­كند هديه­اي به همة ملتهاي مسلمان براي بهره­گيري و آمادگي در اين جهاد مقدس است تا مسلمانان بتوانند راهبردهاي گذار از اين پيچ تاريخي را كشف كرده و آنها را به درستي بكار گيرند.
رئیس دانشگاه دفاع ملیتصریح کرد: دبیرخانة علمي همایش به منظور استفاده از ظرفيت­هاي علمي كشور از طريق فراخوان و سفارش مقالات و طرح سوال و درخواست مشارکت و همکاری در این جهاد علمی از اساتيد دانشگاه­ها و حوزه­هاي علميه سراسر كشور و همچنین اندیشمندان و صاحب نظران سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در حوزة بيداري اسلامي در جهان اسلام اقدام نموده است. در اين رابطه با مشاركت فعال، مؤثر و مستمر 67 مركز حوزوي، دانشگاهي، تعداد 114 مقاله از ميان مقالات واصله به دبيرخانة همايش انتخاب و از اين تعداد با ارزيابي دقيق علمي، 12 مقالة برگزيده و سخنرانی براي ارائه در صحن اصلي و تعداد 33 مقاله و سخنراني در نشست­هاي تخصصي روز دوم همايش انتخاب شده است.
«كميتة علمي همايش به منظور افزايش مشاركت و نيز ايجاد گفتمان علمي در چارچوب اهداف و محورهاي همايش با مشاركت انديشمندان و صاحب­نظران دانشگاهي و حوزوي تعداد 48 نشست تخصصي در تهران و شهر مقدس قم برگزار كرد كه نتايج آن به صورت گزارش علمي و پوستر در صحن همايش و نشست­های تخصصی آن ارائه خواهد شد.»
حسن بیگی با اشاره برنامه های امروز همایش گفت: بعدازظهر روز اول همايش با سخنراني 6 نفر از انديشمندان و اعضاي محترم شورايعالي مجمع جهانی بيداري اسلامي و اراية 6 مقاله از سوي اساتيد برجستة كشور اجرا مي­شود و همچنین درقالب نشست­های تخصصی در روز دوم همایش نیز در قالب 6 نشست تخصصي؛ 6 سخنراني توسط انديشمندان و رهبران بيداري اسلامي و 28 مقالة برگزیده در آن نشست­ها ارایه خواهد شد.
گفتنی است همایش بین المللی نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی با حضور جمعی از نخبگان اندیشمندان، رهبران و متفکران جهان اسلام از 32 کشور جهان به مدت 2 روز در مرکز همایش های صدا و سیما در حال برگزاری است.
انتهای پیام/

حسن بیگی در همایش بین المللی نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی: احياي تمدن عظيم اسلامي از طريق توسعة كاركردهاي انسجام­بخش كشورهاي اسلامي امکان پذیر است

49