حمایت از تلاش های روسیه در سوریه | Page 2 | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

حمایت از تلاش های روسیه در سوریه

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، دریابان علی شمخانی گفت:« ما قویا از تلاش روسیه برای خروج تروریست‌ها از مرز سوریه و اردن و کنترل ارتش سوریه بر این مناطق حمایت می‌کنیم و این اقدام را گام مثبتی در مسیر تسلط بیشتر دولت سوریه بر سرزمین‌های اشغال‌شده از سوی گروه‌های تروریست می‌دانیم.» سخنان آقای شمخانی در واکنش به اخباری دربارۀ آماده شدن ارتش سوریه برای اجرای عملیاتی بزرگ در مناطق جنوبی این کشور بیان می‌شود.

ارتش سوریه که در مقایسه با سال‌های آغازین جنگ داخلی این کشور هم اکنون در قوی‌ترین موقعیت خود است، به تازگی موفق شده که با حمایت‌های ایران و روسیه، شورشیان را از حومه دمشق بیرون براند و هم اکنون نیز درصدد پاکسازی مناطق جنوبی این کشور از آشوبگران است. بسیاری از مناطق مرزی جنوب غرب سوریه به ویژه در نزدیکی سرزمین‌های اشغال شده توسط صهیونیست ها در بلندی‌های جولان، همچنان در کنترل شورشیان است و ارتش سوریه نیز در نزدیکی این مناطق مستقر هستند. دبیر شورای عالی امنیت ملی، حضور ایران در سوریه را تایید کرد و افزود که این حضورِ محدود «با درخواست دولت قانونی سوریه و برای کمک مستشاری به این کشور برای مبارزه با تروریسم» انجام می‌شود؛ با این وجود حضور ایران در جنوب سوریه را رد کرد و گفت: «مستشاران ايرانی در منطقه جنوب سوريه هيچگونه حضوری ندارند و نقشی نيز در عمليات اجرا‌شده نداشته‌اند.»منبع خبر: Euronews

حمایت از تلاش های روسیه در سوریه

49