خودکشی در میانِ نیروهایِ مسلحِ آمریکا، به بالاترین میزان رسیده است | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

خودکشی در میانِ نیروهایِ مسلحِ آمریکا، به بالاترین میزان رسیده است

 

گزارشِ جدید وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون نشان می‌دهد که میزانِ خودکشی در میانِ اعضایِ ارتش در حالِ خدمتِ آمریکا در سال 2018، به بیشترین میزان از سال 2001 که تعدادِ خودکشی‌ها ارزیابی می‌شده، رسیده است.

براساسِ این گزارش، تعدادِ اعضایِ فعال ارتش آمریکا که سالِ گذشته خودکشی کرده‌اند به 541 مورد رسیده است. همچنین از سالِ 2013 تا 2018 تعدادِ موارد خودکشی در میانِ هر 100 هزار نیرویِ ارتش از 18.5 مورد به 24.8 مورد رسیده است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که میزانِ خودکشی در میان خانوادۀ نیروهایِ فعال و ذخیرۀ ارتش نیز در مقایسه با خانوادۀ شهروندانِ عادیِ آمریکا نیز بالاتر است.

اعضایِ نیروهای مسلحی که با استفاده از سلاحِ گرم اقدام به خودکشی کرده‌اند؛ 60 درصدِ آن‌ها اعضایِ فعال ارتش، 62 درصد نیروهایِ ذخیره و تقریباً 70 درصد از اعضایِ گارد ملی آمریکا می‌باشند. از سویِ دیگر تنها از ابتدایِ سال جاریِ میلادی، 79 نظامیِ آمریکاییِ عضو نیروی هوایی این کشور بر اثر خودکشی جان خود را از دست داده‌اند.

طبق این گزارش افزایشِ شدید میزان مرگ و میر ناشی از خودکشی در نیرویِ هوایی این کشور، پایگاه نیرویِ هوایی «شا» در ایالتِ کارولینایِ جنوبی این کشور را به تعطیلیِ موقت کشانده است.

منبع خبر: خبرگزاری تسنیم

خودکشی در میانِ نیروهایِ مسلحِ آمریکا، به بالاترین میزان رسیده است

49