دانشگاه عالی دفاع ملی برای سال تحصیلی 94-93 دانشجو می پذیرد. | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

دانشگاه عالی دفاع ملی برای سال تحصیلی 93-94 در مقطع دکترا دانشجو می پذیرد. کلیه داوطلبین محترم میتوانند ضوابط و شرایط شرکت در آزمون را از طریق فایل های پیوست مطالعه فرمایند.

دانشگاه عالی دفاع ملی برای سال تحصیلی 94-93 دانشجو می پذیرد.

49