درباره مدرسه | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

مدارس حکمرانی جهان و ایران

امروزه بيش از 150 مدرسۀ حكمراني در سراسر دنيا مشغول فعاليت هستند. با عنایت به چالش‌هاي پيش روي همه حکومت‌ها در هزارۀ سوم، تشكيل مدرسۀ حکمرانی در جمهوري اسلامي ايران نیز اجتناب ناپذير است. مدرسۀ حکمرانی شهید بهشتی به عنوان اولین مدرسۀ حکمرانی در ایران برابر اوامر ابلاغي، در تاريخ 1397/06/08 مصادف با عید غدیر خم در دانشگاه عالي دفاع ملي رسماً افتتاح گرديده است.

 

برخي دلايل وجودي مدرسۀ حکمرانی

 • وجود مباني حكمراني در منابع اسلامي و نياز به احصاء و تدوين آن و همچنين انتقال به حكمرانان حال و آينده
 • وجود بحران‌هاي جمعيتي، زيست‌محيطي، اقتصادي، امنيتي، اجتماعي، فرهنگي و در سایر حوزه‌های پيش روي حكومت‌ها در سطح ايران و جهان
 • پيچيدگي فرآيند حكمراني در سطح كشور و نياز مسئولين و حكمرانان به فراگيري اين آموزش‌ها و بهره‌مندي از تجارب گذشتگان
 • ضرورت ارائۀ راه‌حل‌هاي عيني براي مسائل پيش روي حكمرانان
 • سرعت سرسام‌آور تغييرات محيطي و لزوم ايجاد آمادگي در حكمرانان براي مواجهه با اين پديده‌ها
 • پيچيدگي و انباشتگي دانش حكمراني در سطح جهان

 

 

در مسير تحقق آرمان‌ها و ارزش‌هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و با نگاه به الزامات حكمراني در هزارۀ سوم و بر اساس اصول و ارزش‌های دینی و همچنين بهره‌گيري از تجارب حكمراني در جمهوري اسلامي ايران چشم‌انداز مدرسۀ حکمرانی شهيد بهشتي عبارتست از:

دستیابی به مرجعیت علمی و راهبری نظام حکمرانی انقلاب اسلامی در راستای نیل به تمدن نوین اسلامی

 

 

 

 • تولید علم نافع بومی و نظریه‌پردازی در حوزۀ حکمرانی اسلامی
 • تربیت حکمرانان حال و آینده در سطح ملی، فراملی و جهان اسلام
 • نهادینه‌سازی و راهبری نظام حکمرانی انقلاب اسلامی
 • تدوين و تجزیه و تحلیل تجارب حكمراني جمهوري اسلامي ايران

 

 

 • توليد و اشاعۀ دانش و فرهنگ حكمراني اسلامي در كشور
 •  مديريت دانش حكمـراني (احصاء ادبيـات حكمـراني از منابـع اسـلامي و تجربه‌نگاري«‌ مستندسازي» مديران عالي 40 سال گذشتۀ انقلاب و...)
 • ارتقاء دانش، توانش و نگرش حكمرانان فعلي كشور از طريق دوره‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت
 • تربيت حكمرانان آيندۀ كشور
 • پيشـبرد دانش حل مسـائل و ارائۀ راه‌حل‌هاي عيـني براي حل مسـائل و مشكلات اجتماعي كشور
 • تشكيل بانك اطلاعات مديران كليدي كشور براي انتصاب در مشاغل آتی

درباره مدرسه

49