در صورت خروج آمریکا از برجام؛ آمادگی ایران باعث حیرت آمریکا خواهد شد | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

رئیس سازمان انرژی اتمی: در صورت خروج آمریکا از برجام، ما به گونه‌ای آماده ایم که طرف حیرت زده خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان انرژی اتمی ایران؛ دکتر علی اکبر صالحی در جمع خبرنگاران در حاشیه هم اندیشی مدیران ارشد دولت تدبیر و امید درباره زلزله اخیر گفت: نیروگاه اتمی بوشهر در زلزله اخیر هیچگونه آسیبی ندیده و این نیروگاه برای خیلی بیش از این مقدار زلزله طراحی شده است.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در خصوص آمادگی ایران درصورت خروج آمریکا از برجام افزود: ما از نظر فنی کاملا آماده ایم، به گونه‌ای آماده هستیم که طرف حیرت زده خواهد شد و این مبالغه نیست، هر وقت نظام تصمیم بگیرد ما آماده ایم، امیدواریم طرف مقابل سر عقل بیاید.

در صورت خروج آمریکا از برجام؛ آمادگی ایران باعث حیرت آمریکا خواهد شد

49