در مراسم اختتامیه همایش بین المللی نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی صورت گرفت : ارائه گزارش جمع بندی 6 کمیسیون تخصصی روز دوم همایش | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

در مراسم اختتامیه همایش بین المللی نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی صورت گرفت
ارائه گزارش جمع بندی 6 کمیسیون تخصصی روز دوم همایش
گزارش جمع بندی 6 کمیسیون تخصصی روز دوم همایش بین المللی نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی در مراسم اختتامیه این همایش ارائه شد.
به گزارش روابط عمومی همایش بین المللی نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی، دبیران 6 کمیسیون تخصصی این همایش دقایقی پیش در مراسم اختتامیه به ارائه گزارش جمع بندی پرداختند.
حمیدرضا مقدم فر دبیر کمیسیون تخصصی "مدیریت راهبردی تحولات دوره گذار و پیچ تاریخی"، فواد ایزدی دبیر کمیسیون تخصصی "آینده پژوهی انگاره های اجتماعی تحول هندسه قدرت جهانی در سطح (ملی، منطقه ای و بین المللی)"، سیدمحمد رضا شمس دولت آبادی دبیر کمیسیون تخصصی "دستاوردهای جهاد علمی در شکل گیری هندسه قدرت"،علی مبینی دهکردی دبیر کمیسیون "چالش ها و آسیب های دنیای اسلام در تحول هندسه قدرت جهانی"، بهمن طاهریان دبیر کمیسیون "الگوها و نظریه های تحول هندسه قدرت جهانی" و نیز سعدالله زارعی دبیر کمیسیون تخصصی "شناخت ظرفیت های راهبردی دنیای اسلام در تحول هندسه قدرت جهانی" در این مراسم به ارائه گزارش جمع بندی از کمیسیون های خود پرداختند.
همچنین در ادامه علی اکبر ولایتی دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی و رئیس شورای سیاستگذاری همایش به ایراد سخنرانی پرداخت و بیانیه پایانی همایش نیز از سوی محمدرضا شمس دولت آبادی رئیس کمیته علمی همایش بین المللی نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی قرائت شد.
انتهای پیام/

در مراسم اختتامیه همایش بین المللی نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی صورت گرفت : ارائه گزارش جمع بندی 6 کمیسیون تخصصی روز دوم همایش

49