دشمن را همواره مقهورِ محضِ اقتدار و عظمتِ خود ساخته‌ایم | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

دشمن را همواره مقهورِ محضِ اقتدار و عظمتِ خود ساخته‌ایم

 

سردار سرلشکر پاسدار «حسین سلامی»، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بازدید از مناطقِ مرزیِ غرب کشور و ارزیابیِ میزانِ آمادگی‌هایِ دفاعی و رزمیِ یگان‌هایِ مرزبانیِ نیروی زمینی سپاه در جمعِ رزمندگانِ قرارگاه عملیاتیِ نجف گفت: «خدایِ بزرگ را شاکریم که با تدابیر و حمایت‌هایِ رهبر عزیزِ انقلاب و فرماندهی معظم کل قوا و همت و ارادۀ مصمم و شگفت انگیزِ فرزندانِ ملتِ ایران و مدافعینِ غیرتمند و سرافرازِ میهنِ اسلامی، اقتدارِ راهبردی و افتخار آفرینی در جای‌جایِ خطوطِ مرزیِ غرب کشورمان را شاهدیم، به گونه‌ای که در تضمینِ امنیتِ پایدار و مطمئن، هیچ دغدغه‌ای نداریم.»

وی طمعِ دشمنان برایِ ایجادِ تزلزل در امنیتِ مثال زدنیِ امروز کشور، به ویژه در استان‌هایِ مرزی را واقعیتی انکارناپذیر توصیف و تأکید کرد: «اشرافِ همه جانبۀ اطلاعاتی و آمادگی‌هایِ هوشمندانه، هوشیارانه، مجاهدانه و مثال زدنیِ رزمندگانِ غیور، مؤمن و ولایی از بلندترین ارتفاعات و رفیع‌ترین قله‌هایِ خطِ مرزیِ کشور، امکانِ هرگونه اقدامِ مؤثر و مخاطره انگیز از سویِ گروهک‌هایِ تروریستی و اشرارِ تحتِ حمایت و فرماندهیِ اتاق‌هایِ جنگ و سرویس‌هایِ امنیتی و جاسوسیِ دشمنانِ فرامنطقه‌ای و بدخواهانِ منطقه‌ای را سلب کرده است.»

فرمانده کل سپاه امنیتِ مرزها را گوهرِ گران بهایِ ملت ایران و یکی از ارکان و استوانه‌هایِ امنیتِ ملیِ کشور توصیف و خاطر نشان کرد: «هر چند تصورِ امکانِ جنگ نظامی در شرایطِ امروز منتفی است و دشمن جنگِ ناکامِ اقتصادی را در دستورِ کار خود قرار داده است و تمامی حیثیت و آبرویِ نداشتۀ خود را در این عرصه به کار گرفته است، اما در عینِ حال چشمانِ تیزبینِ امنیت آفرینِ فرزندانِ ملت ایران در مرزهایِ کشور، لحظه‌ای از حیلۀ دشمن غفلت نکرده و به احدی اجازۀ نگاهِ چپ و نامحرم برایِ تهدیدِ

استقلال، تمامیتِ ارضی، امنیتِ ملی و آرامشِ رشک برانگیزِ امروزِ جامعۀ ایران نخواهد داد.»

سرلشکر سلامی با قدردانی از حمایت و پشتیبانی‌هایِ صمیمانۀ اقشارِ مختلفِ ملت ایران از سپاه پاسدارانِ انقلابِ اسلامی خاطرنشان کرد: «ایرانِ اسلامی کشوری بزرگ و مستقل است و به تناسبِ همین بزرگی و عظمت، دشمنانِ بزرگی دارد؛ اما ایمان، اراده و اقتدارِ مردمانِ این سرزمین همواره فراتر از بزرگی و قدرتِ ظاهریِ دشمنان عمل کرده و آن‌ها را مقهورِ محض و بی چون و چرایِ صحنه‌هایِ نبرد و دشمنی با ملت ایران کرده است.»

وی در پایان تأکید کرد: «به دشمنانِ ریز و درشت ملت ایران که همواره در آرزویِ رؤیایِ باطل خود هستند توصیه می‌کنم زندگی در واقعیت را تجربه کنند و بپذیرند که جمهوریِ اسلامیِ ایران هم اینک بازیگری مقتدر در صحنۀ ترتیباتِ امنیتی و معادلاتِ منطقه‌ای است و به مددِ تجاربِ ارزندۀ تاریخیِ خود طیِ چهار دهۀ اخیر از هیچ رویداد و تحرکی پیرامونِ امنیتِ خود، به سادگی عبور نخواهد کرد.»

منبع خبر: پایگاه خبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

دشمن را همواره مقهورِ محضِ اقتدار و عظمتِ خود ساخته‌ایم

49