دولت زمينه ساز ظهور و (راهبردهاي فرهنگي انتظار) | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

دولت زمينه ساز ظهور و (راهبردهاي فرهنگي انتظار)

در اين كتاب مفاهيم زمينه سازي ظهور برگرفته از آيات و روايات،مفاهيم و وظايف دولت ديني طبق اسناد بالادستي و مفهوم فرهنگ و راهبرد بر اساس اسناد علمي،بررسي شده است.در همين راستا خوانندگان كتاب مي توانند با مفاهيم متغيرهاي راهبردي فرهنگي دولت زمينه ساز،شناخت و تبيين ويژگي هاي راهبرد فرهنگي و ابعاد فرهنگي جامعه ي منتظر،شناخت و تبيين ظرفيت ها و قابليت هاي فرهنگي دولت ايران در ارائه تمهيدات فرهنگي زمينه ساز ظهور،ترتيب و اولويت بندي شاخص هاي فرهنگ عمومي در جامعه منتظر،ويژگي ها و شرايط محيط راهبردي فرهنگي زمينه سازي جمهوري اسلامي ايران،موقعيت و اقدامات راهبردي فرهنگي دولت زمينه ساز ظهور در جمهوري اسلامي ايران آشنا مي گردند.
سال انتشار: 
موجودی: 
0.00
قیمت: 
55,000 ریال
49