ديدار معاون سیاسی وزارت امور خارجه با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وين | Page 2 | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی