دکتر سعدالله زارعی: دچار فقر ادبیاتی در بیداری اسلامی هستیم | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

دکتر سعدالله زارعی:
دچار فقر ادبیاتی در بیداری اسلامی هستیم
کارشناس مسائل خاورمیانه گفت: تولید ادبیات در بیداری اسلامی در نشست تخصصی مورد توجه قرار گرفت چراکه


که ما در بیداری اسلامی دچار فقر ادبیاتی هستیم که می بایست این نقص را بواسطه کارشناسان مرتبط برطرف کنیم.
به گزارش روابط عمومی همایش بین المللی نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی، سعدالله زارعی در مراسم اختتامیه در مرکز همایش های صدا و سیما اظهار کرد: عنوان نشستی که برگزار شد شناخت ظرفیت های راهبردی بیداری اسلامی در جمهوری اسلامی بود.
وی افزود: یکی از موضوعات مطرح شده تولید ادبیات در بیداری اسلامی بود چراکه


که ما در بیداری اسلامی دچار فقر ادبیاتی هستیم که می بایست این نقص را بواسطه کارشناسان مرتبط برطرف کنیم.
کارشناس مسائل خاورمیانه با اشاره به سه مقطع بیداری اسلامی دردوران سیدجمال الدین اسدآبادی گفت: در نشست تخصصیشناخت ظرفیت های راهبردی بیداری اسلامی در جمهوری ، پیروزی انقلاب اسلامی ایران و حوادث اخیر در کشورهای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که بیداری اسلامی یک رشته حوادث سلسله وار بوده مقطعی و تک حادثه ای نیست.
زارعی با اشاره به نظرات متعدد در این نشست گفت: یکی از پژوهشگران مطرح کرد که بزرگ ترین ضعف ما فقدان و ضعف علمی است که در این زمینه پیشنهاد شد جمهوری اسلامی با توجه به پیشرفت های علمی که داشته به نشر و توزیع آن در میان ملل اسلامی بپردازد.
کارشناس مسائل خاورمیانه تاکید کرد: مسئله دیگر نبود حاکمیت مشروع و سومین ضلع را به کار نگرفتن روش های معقول در انقلاب های منطقه ای بود که درباره این نقیصه قرار شد روشی برای شناسایی انرژی های موجود به کار گرفته شود.


وی خاطرنشان کرد: بحث های دیگری در رابطه با سوریه مطرح و در یک جمع بندی مشخص شد آنچه که در سوریه می گذرد نه از جنس انقلاب است و نه از جنس اصلاحات چرا که شاهد حرکت اجتماعی از سوی مردم نیستیم و باید تحولات سوریه را از زاویه هجوم و دست اندازی کشورهای خارجی بررسی کرد.
انتهای پیام/

دکتر سعدالله زارعی: دچار فقر ادبیاتی در بیداری اسلامی هستیم

49