رئيس كميته علمي همايش نقش دنياي اسلام در هندسه قدرت جهاني خبر داد | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

رئيس كميته علمي همايش نقش دنياي اسلام در هندسه قدرت جهاني خبر داد
رشد كيفي و كمي همايش نقش دنياي اسلام در هندسه قدرت جهاني
رئيس كميته علمي همايش نقش دنياي اسلام در هندسه قدرت جهاني با اشاره به رشد كيفي و كمي همايش گفت: 114 مقاله سفارشي و علمي و پژوهشي به دبيرخانه رسيده كه پس از ارزيابي در نشست‌هاي تخصصي شش‌گانه ارائه مي‌شود.
متن:‌ دانشگاه دفاع ملي با توجه به فرمايش مقام معظم رهبري مبني بر نقش دانشگاه، اساتيد و مراکز حوزوي در تحول جهان در سال 91 نخستين همايش نقش حوزه‌هاي علميه ودانشگاه‌ها در تحقق هندسه قدرت جهاني اسلام برگزار كرد.
اين دانشگاه امسال همايش نقش دنياي اسلام در هندسه قدرت جهاني را در دستور كار دارد كه محورهايي مانند الگوها و نظريه هاي تحول هندسه قدرت جهاني، شناخت ظرفيت هاي راهبردي دنياي اسلام در تحول هندسه قدرت جهاني، چالش ها و آسيب هاي دنياي اسلام در تحول هندسه قدرت جهاني، دستاوردهاي جهاد علمي در شکل‌گيري هندسه قدرت، آينده پژوهي انگاره هاي اجتماعي تحول هندسه قدرت جهاني در سطح ملي، منطقه اي و بين المللي و مديريت راهبردي تحولات دوره گذار و پيچ تاريخي را پيگيري مي‌كند.
دانشگاه دفاع ملي، دبيرخانه دائمي مجمع جهاني بيداري اسلامي و مركز تحقيقات استراتژيك برگزاركنندگان اصلي اين همايش هستند.
بر همين اساس با سيد محمودرضا شمس دولت‌آبادي، عضو هيئت علمي دانشگاه دفاع ملي و رئيس كميته علمي همايش نقش دنياي اسلام در هندسه قدرت جهاني وارد بحث و گفت‌وگو شديم.
*درباره همايش نقش دنياي اسلام در هندسه قدرت جهاني توضيحاتي بفرماييد كه چه طور اين همايش در دستور كار قرار گرفت؟
اين همايش بر اساس فرمايشات مقام معظم رهبري در سال 91 در جمع استادان و طلاب حوزه علميه برگزار مي‌شود و فرمايش معظم له در زمينه‌اي مطرح شد كه در برابر حوادث و پيچ تاريخي كه در تحول هندسه قدرت در جهان در حال اتفاق است، چه كار بايد كرد.
انديشمندان و متفكران بايد به فكر باشند، به آينده درست بينديشند و اين جايگاه و ظرفيت جهان اسلام را بايد مشخص كنند.
بر اساس همين امر دانشگاه دفاع ملي از سال گذشته نخستين همايش خود را در چارچوب و جايگاه نقش اساتيد دانشگاه و طلاب حوزه علميه برگزار كرد كه با استقبال خوبي مواجه شد.
*برنامه درنظر گرفته شده براي همايش سال جاري به چه صورت پيش ‌بيني شده است؟
امسال اهداف همايش در سطح گسترده‌تر و جهاني مورد بررسي قرار مي‌دهيم و در واقع اهداف همايش در چارچوب تبيين و ترويج گفتمان امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري در تحول قدرت جهاني و اقدامات،‌ نقش دانشگاه‌ها و حوزه‌‌هاي علميه در تحول هندسه قدرت جهاني، آسيب‌شناسي حركت بيداري اسلامي در شرايط تحول قدرت جهاني و تبيين نظريه‌ها و الگوها در پيچ تاريخي است.
*چه اقداماتي در زمينه برگزاري همايش صورت گرفته است؟
از همه متفكران داخلي و خارجي و بيش از 110 مركز علمي و دانشگاهي در داخل كشور دعوت شده است و همچنين با حوزه‌‌هاي علميه ارتباط برقرار كرديم.
كميته علمي همايش موفق شد با جلساتي در اين چارچوب، محورهاي علمي را مطرح كند و مقالاتي را به متفكران و انديشمندان در حوزه داخلي و جهان اسلام سفارش دهد و دانشگاه‌ها نيز به سهم خود با برگزاري نشست‌هاي تخصصي و علمي و سفارش مقالات تخصصي به طور جدي روي اين قضيه كار كردند.
تا كنون 48 نشست تخصصي در سراسر كشور به ويژه در تهران و قم برگزار شد كه نتايج اين نشست‌هاي تخصصي در روز همايش ارائه مي‌شود و نزديك به 114 مقاله سفارشي و علمي و پژوهشي به دبيرخانه رسيده كه پس از ارزيابي به ترتيب در همايش و نشست‌هاي تخصصي شش‌گانه در روز دوم همايش ارائه مي‌شود.
پس از ارزيابي كه صورت مي ‌گيرد تعدادي از اين مقالات براي ارائه در سالن همايش انتخاب مي‌شود و تعدادي از اين مقالات طي شش نشست تخصصي در روز دوم 21 اسفند كار خودشان را ادامه مي‌دهند و در مراسم اختتاميه كه بعد از ظهر بيست و يكم اسفند برگزار مي‌شود علاوه بر ارائه جمع‌بندي، گزارش اقدامات پژوهشي متفكران جهان اسلام در موضوع گزارش و بيانيه همايش ارائه مي‌شود.
ارزيابي مقالات به چه صورت انجام شده است؟ چه تعداد مقاله در همايش ارائه مي‌شود؟
مقالات بر اساس ارزيابي صورت گرفته طبقه شده و برخي از مقالات شاخص‌تر و مباحث مهم در همايش ارائه مي‌شود و در حقيقت بعد از ظهر روز اول همايش مقالات برگزيده ارائه مي‌شود.
احتمالا 10 مقاله در همايش ارائه مي شود كه از اين تعداد پنج مقاله توسط استادان و صاحب نظران و پنج مقاله نيز توسط اساتيد جهان اسلام مطرح مي‌شود و نزديك به 30 مقاله علمي و پژوهشي كه ارزيابي شدند در نشست‌هاي تخصصي روز دوم ارائه مي‌شود.
* رويكردهاي همايش روي چه مباحثي قرار دارد؟
موضوع بحث تحول هندسه قدرت و مباحثي مربوط به بيداري اسلامي است و تغييراتي كه به ويژه در دو يا سه سال گذشته روي داده توجه بسياري از متفكران وانديشمندان را به خود جلب كرده است.
هر چه بيشتر پيش مي‌رويم كيفيت مقالات بهتر مي‌شود، البته در همايش به خود مقالات اكتفا نكرديم بلكه هر گونه ايده و نظر را از طريق پست الكترونيكي از اقصي نقاط جهان دريافت كرده و حتي با كاربراني از طريق شبكه‌‌هاي مجازي ارتباط برقرار كرده و ايده و نظر آنها را دريافت كرده كه به صورت پوستر ارائه مي‌شود.
*اقدامات ديگر صورت گرفته براي برگزاري هر چه بهتر همايش را توضيح دهيد؟
سوالاتي براي بسياري از متفكراني كه صاحب نظر هستند، مطرح كرده و فضايي را براي آنها ايجاد كرديم كه در صحن همايش به صورت سخنراني ارائه‌نظر مي‌كنند.
مسائل چالشي و مباحث علمي در صحن اصلي همايش و همچنين نشست‌هاي تخصصي مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت و به هر شكل موضوع همايش موضوع ديناميك است.
بيشتر سعي شده كه نظرات صاحب‌نظران و كساني كه تخصص تحليل و بررسي موضوع را دارند، جلب كنيم بنابراين تنها به مقالات مكتوب اكتفا نشده و فضايي را آماده كرديم تا در واقع از نظرات ارزشمند اين افراد استفاده كنيم.
يكي از بسترهاي مناسب اين همايش، برگزاري 48 نشست در 65 دانشگاه در سطح كشور مراكز علمي، پژوهشي و حوزوي بود.
تعدادي از مقالات در نشست‌هاي تخصصي مطرح شده و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته ولي جمع‌بندي آنها به صحن همايش منتقل شده است.
جمع‌بندي مقالات يا در نمايشگاه تخصصي كه در جنب سالن‌هاي برگزاري همايش است، به صورت پوستر و گزارش علمي ارائه مي‌شود و همچنين چكيده و جمع‌بندي مباحث به صورت ارائه سخنراني مطرح مي‌شود و مقالات منتخب نيز در كارگروه ها مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
*تفاوت همايش امسال نسبت به سال گذشته چيست؟
نخستين همايش در زمينه چيستي، چرايي و چگونگي بررسي، تحليل اصول و مباني بود كه به اقدامات و مسائل علمي بحث پرداخت و نقد وضعيت هندسه كنوني جهان و شرايط افول قدرت را مورد بررسي قرار داديم.
در سال گذشته همايش در ابعاد ملي برگزار شد ولي امسال همايش بين‌المللي است و از نظر كيفي و كمي رشد بسيار بيشتري دارد و در نتيجه از انديشمنداني در سرتاسر جهان اسلام از 32 كشور دعوت كرديم تا در خدمت آنها باشيم.
در همايش امسال از طرفي وارد فضاي مباحثي مربوط به اقدامات،‌ راهبردها،‌ آسيب‌شناسي دنياي اسلام، چالش‌هاي پيش رو و همچنين مديريت راهبردي تحولات دوره گذار، پيچ تاريخي و آينده‌پژوهي در اين حوزه خواهيم شد.
*دستاوردهاي اين همايش چيست؟
اين همايش دستاوردهاي گسترده‌اي خواهد داشت و فضاي ارتباطي بين نخبگان جهان اسلام را در داخل دانشگاه‌ها و حوزه‌هاي علميه داخل و دانشگاه‌ها و حوزه‌هاي علميه سراسر جهان به ويژه جهان اسلام به وجود مي‌آورد.
البته ميهمانان اين همايش عمدتا از كشورهاي اسلامي نيستند بلكه ممكن است افرادي از كشورهاي ديگر مانند كانادا، ‌آمريكا، برزيل يا كشورهاي اروپايي و وروسيه كه صاحب نظر در بحث بيداري اسلامي و مسائلي مربوط به تحولات از سوي قدرت هستند، حضور داشته باشند.
تاكنون موفق شديم پنج كتاب از مجموعه مباحث اين همايش را به تدوين كرده كه در روز همايش در موضوعات و محورهاي علمي همايش چاپ خواهد شد.
مقالات علمي همايش مرتبط به دو زبان انگليسي و عربي چاپ شده و در صحن همايش نيز توزيع مي‌شود و همچنين سه مجله در زمينه مقالات همايش چاپ مي‌شود كه در صحن همايش ارائه خواهد شد.
نرم‌افزارهاي چند رسانه‌اي از دستاوردهاي ديگر اين همايش است و در واقع كل مجموعه محصولات اين همايش را در آينده مي‌توانيم در اختيار محققان و متفكران قرار دهيم.
*زمان برگزاري همايش چه روزي است؟ چه برنامه‌هايي براي همايش در نظر گرفتيد؟
همايش روز سه شنبه 21 اسفند سال جاري در مركز همايش‌هاي بين‌المللي صدا و سيما آغاز مي‌شود كه از ساعت هشت صبح بر اساس برنامه معمولي همايش‌ها مراسم افتتاحيه برگزار مي‌شود و چهار سخنراني به ايراد سخنراني مي‌پردازند.
سخنرانان و مدعوين اين همايش انديشمندان داخلي و خارجي هستند و بعد از ظهر روز اول مقالات اصلي ارائه خواهد شد.
روز دوم همايش 21 اسفند روز چهارشنبه برگزار مي‌شود و شش نشست، پنل‌هاي اصلي همايش را تشكيل مي‌دهند و در اين نشست‌ها مقالات مطرح مي شود.
بعد از ظهر 21 اسفند مراسم اختتاميه جمع‌بندي مباحث علمي همايش و بيانيه همايش ارائه مي‌شود و جوايزي به برگزيدگان مقالات همايش اهدا مي‌شود.
آيا برنامه خاصي براي برگزاري همايش در سال‌هاي آينده داريد؟
بررسي‌هاي علمي صورت گرفته و ارتباطاتي با انديشمندان، ‌محققان، دانشگاه‌ها و مراكز علمي و پژوهشي برقرار شده و با استقبال زيادي با موضوع برخورد كردند.
براي سال‌هاي آينده در مورد شكل و محتوا بايد وضعيت متفاوت و توسعه يافته‌تري وجود داشته باشد و چندين كشور درخواست كردند كه همايش به صورت بين‌المللي در كشورهاي ديگر برگزار شود يا حداقل پيش نشست‌هاي همايش در اين كشورها برگزار شود.
*ظرفيت جهان اسلام را چه طور ارزيابي مي كنيد؟ آيا به طور مطلوب از اين ظرفيت استفاده شده است يا خير؟
غرب در ادامه استعمار خودش هميشه سرزمين‌هاي اسلامي را مورد تاخت و تاز قرار داده و ظرفيت‌هاي آنها را ناديده گرفته و سعي كردند با حكومت‌هاي ديكتاتور ظرفيت‌هاي اسلامي را ناديده بگيرند و ثروت‌هاي آنها را به غارت ببرند و اين غارت شامل مواد ا وليه، ‌نفت،‌ معادن و منابع انساني است.
150 سال گذشته روشنفكراني مانند سيد جمال الدين اسد آبادي و افراد ديگر مباحثي در حوزه بيداري مطرح كردند ولي انقلاب اسلامي در واقع نقطه آغازين تحول بود كه توانست پيام بيداري را براي بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي خود ملل مسلمان مطرح كند و به ويژه امام خميني(ره) اين بحث را به طور جدي مطرح كردند. الهام‌بخشي انقلاب و رهبري داعيانه رهبر معظم انقلاب طي ساليان گذشته به جايي رسيده كه در اين سال‌ها كه بيداري اسلامي محقق شده پيام اين بيداري استفاده از ظرفيت‌هاي گسترده جهان اسلام است و به واسطه ظرفيت‌هاي علمي مي‌تواند نقش خودش را بيش از پيش در هندسه جهان تعيين كند.
انتهاي پيام/

رئيس كميته علمي همايش نقش دنياي اسلام در هندسه قدرت جهاني خبر داد

49