رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی گفت : ضرورت دارد در حوزه سایبری همه ظرفیت های کشور به کار گرفته شود . | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

دکتر ابراهیم حسن بیگی در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری مشترک میان دانشگاه عالی دفاع ملی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مصاحبه ای افزود: حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات حوزه بسیار مهمی است و با وجود همه تلاش های صورت گرفته هنوز هم در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و هم در حوزه امنیت فناوری این حوزه جای کار دارد .
رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی ادامه داد:همانطور که دانشگاه دفاع ملی براساس ماموریت های خود تدوین اسناد راهبردی و اجرایی سازی آنها و تربیت و آموزش مدیران و فرماندهان کشور را برعهده دارد ، این تفاهم نامه نیز برای کمک به تلاش های مجاهدانه ای است که تاکنون در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در وزارت ارتباطات و فناوری به عمل آمده است .
وی گفت :در واقع تدوین اسناد راهبردی و اجرایی سازی ان ها ،تهیه پیوست های فرهنگی و امنیتی و همین طور اموزش مدیران این مجموعه از جمله مواردی است که دراین تفاهم نامه منعقد شده است

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی گفت : ضرورت دارد در حوزه سایبری همه ظرفیت های کشور به کار گرفته شود .

49