رئیس مرکز مطالعات راهبردی نیروی هوایی مطرح کرد : استراتژی ممانعت غرب برای ظهور یک رقیب جدید و تحمیل خود بر نظام بین الملل | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

رئیس مرکز مطالعات راهبردی نیروی هوایی مطرح کرد
استراتژی ممانعت غرب برای ظهور یک رقیب جدید و تحمیل خود بر نظام بین الملل
رئیس مرکز مطالعات راهبردی نیروی هوایی گفت: سیاستمداران غربی و آمريکایی با استراتژی ممانعت از ظهور يک رقيب جديد؛ تلاش می کنند تا سازماندهي مديريت نظم خودساخته قدیمی را برعهده گيرد تا از یک طرف هر زمان که لازم باشد بتوانند خواست خويش را بر نظام بين‌الملل تحميل نمايند.
به گزارش روابط عمومی همایش بین المللی نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی، دومین روز از همایش نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی با برگزاری 6 نشست تخصصی پیرامون تحول هندسه قدرت جهانی آغاز به کار کرد.
­نشست تخصصی شناخت ظرفیت های راهبردی دنیای اسلام در تحول هندسه قدرت جهانی باز جمله این نشست های تخصصی بوده که به همت همت مرکز مطالعات اندیشه سازان نور، مرکز پژو هش های مجلس شورای اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و جامعه المصطفی العالمیه بوده که هم اکنون در مرکز همایش های صدا و سیما در حال برگزاری است.
مقالات ارائه شده در این نشست تخصصی در قالب بررسی شناخت مولفه ها و مقوله های قدرت ساز تمدن اسلامی ایرانی، ایران و بیداری اسلامی در خاورمیانه و چالش ها و راهبردها است.
نیک بخش حبیبی استادیار دانشگاه هوایی و رئیس مرکز مطالعات راهبردی نیروی هوایی مقاله خود را با عنوان "بررسی شناخت مولفه ها و مقوله های قدرت ساز تمدن اسلامی ایرانی" ارائه داد.
وی در ارائه مقاله خود در این نشست در بیان اهمیت ارائه مقاله خود اظهار کرد: اهمیت ردیابی و شناسایی این مولفه ها و مقوله های قدرت ساز می‌تواند در ضمن ارائه، راهنمایی برای تدوین الگوی جامع تمدن اسلامی ایرانی کشور، نظریه پردازی را در این حوزه بر اساس روش داده بنیاد نیز نشان دهد.
حبیبی خاطرنشان کرد: از طرفی نیز دستاوردهای حاصل از نتایج آن، می‌تواند با فراهم آوردن زمینه‌های مشخص، مساعدت لازم را برای تصمیم گیری و سیاستگذاری در این زمینه برای توجه به مولفه های قدرت ساز ایجاد نماید، تحقیق با استفاده از روش تحقیق کیفی نظریه پردازی داده بنیاد (Grounded Theory) انجام شده که به روش اسنادی، از طریق بررسی منابع کتابخانه ای صورت گرفته است.
استادیار دانشگاه هوایی و رئیس مرکز مطالعات راهبردی نیروی هوایی گفت: سیاستمداران غربی و آمريکایی با استراتژی ممانعت از ظهور يک رقيب جديد؛ تلاش می کنند تا سازماندهي مديريت نظم خودساخته قدیمی را برعهده گيرد تا از یک طرف هر زمان که لازم باشد بتوانند خواست خويش را بر نظام بين‌الملل تحميل نمايند، از طرف دیگر رقباي بالقوه خود را متقاعد سازند که سياست رقابت با‌ غرب و آمريکا را تعقيب ننمايند.می-کوشند تا اثبات کنند که استقرار و استمرار نظم جهاني مي‌بايست متکي به اراده تحمیل شده از سوی آنها و به ویژه آمريکا باشد.
وی تاکید کرد: نظام های سیاسی تمدن ساز جهان چه در شکل غربی(اروپایی و امریکایی) و چه در فرم آسیای آن(چین یا هند) به شدت وابسته به مولفه های اقتصادی فارغ از مولفه های معنویت، عدالت و آزادی هستند. این نکته به ظاهر ساده ظرفیت های آنها را برای پیشگام شدن در خیزش نوع جدیدی از تمدن جامعه انسانی کاهش داده است
حبیبی ادامه داد: الگوی تمدن اسلامی ایرانی با ظرفیت های تاریخی و مثبت خود قادر است ضمن توجه به مولفه های اقتصادی و رفاه عمومی، انسان تشنه معنویت، عدالت و آزادی را از سر چشمه وحی سیراب سازد. این نکته در یک بررسی اجمالی در قالب کلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مشهود و نمودار است.
استادیار دانشگاه هوایی و رئیس مرکز مطالعات راهبردی نیروی هوایی گفت:مقوله ها و مولفه های اثرگذار در شکل گیری قدرت تمدن اسلامی ایرانی بر مبنای قانون اساسی عبارت از کرامت انسانی(پیامدها)، عدالت محوری(پدیده محوری)، توحید و حاکمیت(پدیده محوری)، امنیت(پیامدها)، عدالت(پیامدها)، رفاه(پیامدها)، آزادی(پیامدها)، علم محوری(مداخله‎ ‎گر)، استقلال همه جانبه(زمینه ای)، مردم سالاری(علّي)، سرمایه(مداخله‎ ‎گر)، وحدت(مداخله‎ ‎گر)، تعامل بین المللی(زمینه)، هویت اسلامی و ایرانی(علّي)، دین محوری حاکمیت(علّي) است.
"الگوها و نظریه های تحول هندسه قدرت جهانی"، "شناخت ظرفیت های راهبردی دنیای اسلام در تحول هندسه قدرت جهانی"، "چالش ها و آسیب های دنیای اسلام در تحول هندسه قدرت جهانی"، "دستاوردهای جهاد علمی در شکل گیری هندسه قدرت"، "آینده پژوهی انگاره های اجتماعی تحول هندسه قدرت جهانی در سطح (ملی، منطقه ای و بین المللی)"، "مدیریت راهبردی تحولات دوره گذار و پیچ تاریخی"؛ عنوان نشست های تخصصی صبح امروز همایش بین المللی نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی هستند.
گفتنی است همایش بین المللی نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی با حضور جمعی از نخبگان اندیشمندان، رهبران و متفکران جهان اسلام از 32 کشور جهان به مدت 2 روز در مرکز همایش های صدا و سیما در حال برگزاری است.
انتهای پیام/

رئیس مرکز مطالعات راهبردی نیروی هوایی مطرح کرد : استراتژی ممانعت غرب برای ظهور یک رقیب جدید و تحمیل خود بر نظام بین الملل

49