رئیس کمیته علمی همایش نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی خبر داد | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

رئیس کمیته علمی همایش نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی خبر داد:
حضوررهبران و اندیشمندان 32کشور جهان درهمایش بین المللی نقش دنیای اسلام درهندسه قدرت جهانی
رئیس کمیته علمی همایش "نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی" با اشاره به حضور اندیشمندان و علمای جهان اسلام در این همایش گفت: در بخش بین الملل این همایش از اساتید، علما و اندیشمندان 32 کشور جهان دعوت کرده و از اظهار نظرات و حضور آنها استفاده خواهیم کرد.
محمدرضا شمس دولت آبادی در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی همایش بین المللی "نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی"، در آستانه برگزاری این همایش با اشاره به تشکیک در وضعیت قدرت جهانی و تغییر شرایط قدرت اظهار کرد: انقلاب اسلامی در ابتدای حرکت خود با شعار محوری «نه شرقی، نه غربی» توانست بر قدرت دوگانه ای که در جهان تشکیل شده بود، تاثیر بگذارد و آن هم به علت عدم وابستگی از نظر وجودی به دو طرف ضلع قدرت بود؛ در واقع علت وجودی انقلاب اسلامی در درون خود نفی شرق و غرب را داشت.
رئیس کمیته علمی همایش بین المللی نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی با بیان اینکه علت وجودی انقلاب اسلامی از 35 سال گذشته تاکنون سبب تشکیک وضعیت موجود در تقسیم قدرت در فضای جنگ سرد و دوگانه شده است، افزود: بعد از حوادثی چون فروپاشی دیوار برلین در سال 1988 و بعد از آن ماجرای 11سپتامبر، ایالت متحده گمان می کرد در فضایی هژمونیک می تواند تنها قدرت برآمده از فروپاشی ابرقدرت شرق باشد، درحالی که وضعیت به گونه ای شد که امروز تمام سیاست مداران و متفکران معتقدند شرایطی است که احتمالا قدرت های نوظهور دیگری به صحنه آمده و قدرتی چند ضلعی را به وجود می آورند.
وی خاطرنشان کرد: به هرشکل تمام این ها تحت تاثیر حوادث بزرگی در دنیا و در 30 سال اخیر به وجود آمده که مهمترین آنها نفی قدرت دوگانه شرق و غرب بوده و بنابراین شاهدیم هندسه جدیدی از قدرت در حال ظهور و بروز است.
دولت آبادی اضافه کرد: در همین راستا مقام معظم رهبری از سال 91 بر ادبیات جدید متمرکز شدند و تغییر در هندسه قدرت را عنوان کرده و فرمودند دنیا در حال تغییر وضعیت و تغییر شکل به یک هندسه جدید است؛ بر همین مبنا شاهد بودیم که تمام قدرت ها و متفکران این مسئله را از چندی پیش لمس کردند و امروز بیداری اسلامی و حوادثی که در منطقه رخ می دهد، مانند سوریه، عراق و افغانستان نشان می دهد که تمام کننده مسئله به هیچ عنوان یک قدرت هژمون در منطقه و جهان نیست بلکه عوامل مختلف دیگری دخیل اند.
وی تصریح کرد: حداقل در منطقه آسیای غربی و جنوب غربی، قدرت نوظهور انقلاب و ایران تحولی را در منطقه به وجود آورده که بدون آن نمی توان تغییرات را رقم زد.
رئیس کمیته علمی همایش نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی با اشاره به برخی چالش ها و آسیب های پیش روی دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی گفت: به هرحال قدرت های رقیب و ابرقدرت ها بیکار ننشسته و هرنوع، جابه جایی و تزلزل در تغییر شکل قدرت در جهان و منطقه با هوشمندی قدرت های برتر و تلاش برای مدیریت حرکت و تحول روبه رو است.
دولت آبادی اظهار کرد: بنابراین شاکله جهان اسلام باید با هوشمندی، اتحاد و هماهنگی ایفای نقش کنند، این همایش های علمی نیز در اجماع نخبگان و در فضایی بین اندیشمندان می تواند به سمتی رود که آسیب ها را کاهشش داده و نقاط قوت و ضعف را شناخت تا بتوان مقابل ابرقدرت ها با هوشمندی عمل کرد.
وی با اشاره به برخی دستاوردهای همایش بین المللی نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی برای جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: جمهوری اسلامی چه بخواهد و چه نخواهد در کانون توجهات جهانی قرار گرفته و پایه گذاری حوزه اقتداری را در جهان رقم زده که مبتنی بر هم افزایی و اتحاد ملت های مسلمان برای بازیابی تمدنی نوین و درخشان اسلامی است، بنابراین زمانی که جمهوری اسلامی در مقابل این تحولات قرار دارد و در محور کانون الهام بخشی این تحولات است، طبیعتا یکی از دستاورد ها می تواند ایجاد فضای گفتمای در حوزه نخبگان باشد.
رئیس کمیته علمی همایش نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی با اشاره به اینکه برگزاری این همایش از سوی دانشگاع عالی دفاع ملی پاسخی به مطالبه مقام معظم رهبری بود، اظهار کرد: در سال گذشته نخستین همایش را در سطح ملی با حضور اساتید حوزه و دانشگاه برگزار کردیم و امسال نیز شاهد هستیم که این همایش به صورت بین المللی برگزار می شود.
وی افزود: در این همایش لایه های عمیق تری از تغییر این هندسه قدرت جهان را بررسی می کنیم که شامل راهبردها، مدیریت راهبردی، نقاط ضعف و قوت و آینده پژوهی است؛ همچنین 67 دستگاه، موسسه علمی و دانشگاه با ما در این همایش همکاری دارند.
دولت آبادی با اشاره به اینکه بیش از 114 مقاله سفارشی، علمی و پژوهشی به کمیته علمی همایش ارائه شده است، اضافه کرد: مقالات برگزیده و منتخب در قالب سخنرانی و نشست های تخصصی در روز دوم همایش ارائه می شود؛ همچنین بیش از 48 نشست علمی و پیش همایش برگزار شده که حاصل و نتیجه این نشست ها در محل برگزاری همایش به صورت پوستر به نمایش گذاشته می شود.
رئیس کمیته علمی همایش نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی در خاتمه با اشاره به حضور اندیشمندان و علمای جهان اسلام در این همایش گفت: در بخش بین الملل این همایش از اساتید، علما و اندیشمندان 32 کشور جهان دعوت کرده و از اظهار نظرات و حضور آن ها استفاده خواهیم کرد.

رئیس کمیته علمی همایش نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی خبر داد

49