رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: استفاده از عناوين جعلي براي خليج فارس اوج ناداني رئيس يك كشور است | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

علاءالدين بروجردي در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري خانه ملت به استفاده از نامي مجعول به جاي ''خليج فارس'' توسط رئيس جمهور آمريكا واكنش نشان داد و گفت: همه دنيا مي دانند كه نام ''خليج فارس'' به صورت رسمي در سازمان ملل به ثبت رسيده و سابقه چند هزار ساله دارد و اين اوج ناداني رئيس يك كشور است كه بخواهد بجاي نام رسمي تاريخي و ثبت شده در سازمان ملل از عناوين مجعول استفاده كند.
نماينده مردم بروجرد در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه «واقعيت اين است كه امروز مشكل ترامپ با ايران نيست بلكه با همه دنياست»، گفت: خروج آمريكا در دوران ترامپ از يونسكو به عنوان مهمترين سازمان فرهنگي و اجتماعي سازمان ملل نشان دهنده اين است كه مشكل ترامپ با همه دنياست و امروز كشورهاي متعدد و حتي هم پيمانان آمريكا عليه اين ناهنجاري هاي سياسي و مواضع غيرمعقول و غيرمنطقي ترامپ موضع گيري مي كنند.
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص كه ترامپ خليج فارس را به نام جعلي خليج ع.ر.ب.ي خواند و در عين حال از تاريخ و تمدن و فرهنگ ايران صحبت كرد، توضيح داد: رئيس جمهور آمريكا با اين اظهارنظر خود نشان داد از حداقل دانش سياسي بي بهره است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: استفاده از عناوين جعلي براي خليج فارس اوج ناداني رئيس يك كشور است

49