راهي تا شكست كامل حاميان داعش باقي نمانده | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

دریابان علی شمخانی، دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت: پيروزي هاي پياپي بر تروريسم تكفيري در سوريه و عراق و آزادسازي مناطق مهم و راهبردي نشان دهنده اين است كه تا شكست كامل حاميان داعش راه بلندي باقي نمانده است.

شمخاني در پيامي به همتاي سوري تاكيد كردراهي تا شكست كامل حاميان داعش باقي نماندهدبير شوراي عالي امنيت ملي گفت: پيروزي هاي پياپي بر تروريسم تكفيري در سوريه و عراق و آزادسازي مناطق مهم و راهبردي نشان دهنده اين است كه تا شكست كامل حاميان داعش راه بلندي باقي نمانده است.

دبير شوراي عالي امنيت ملي طي پيامي به سرلشكر «علي مملوك» همتاي سوري خود آزادسازي شهر ديرالزور مركز استان ديرالزور سوريه را به مردم، دولت ارتش و نيروهاي امنيتي مقابله كننده با تروريسم تبريك گفت. در اين پيام با اشاره به نقش مهم و برجسته بشاراسد رئيس جمهور و فرمانده كل قواي سوريه، نيروهاي محور مقاومت و حمايت هاي مردمي آمده است: پيروزي هاي پياپي بر تروريسم تكفيري در سوريه و عراق و آزادسازي مناطق مهم و راهبردي نويد دهنده دستيابي به آينده اي روشن، امن و با ثبات در منطقه است.

دریابان شمخاني گفت: آزادسازي حلب، ديرالزور، موصل و تلعفر پايان داعش را رقم خواهد زد و اين نويد را مي دهد كه به بركت خون هاي شهدا و مجاهدان و با آزادسازي قريب الوقوع تمام شهرها و روستاهاي باقي مانده تا شكست كامل حاميان داعش راه بلندي باقي نمانده است.

وي افزود: همكاري فعال، واقعي و نزديك ميان كشورهاي ايران، سوريه، عراق، روسيه و در كنار آن حزب الله لبنان موجب دستاوردهاي گسترده اي در عرصه مقابله با داعش و تروريسم شده و توطئه ها ي خارجي عليه كشورهاي منطقه كه با هدف بي ثبات و نا امن سازي اين كشورها دنبال مي شود ناكام مانده است.

دبير شوراي عالي امنيت ملي در ادامه پيام ضمن آرزوي توفيق و پيروزي هاي بيشتر تاكيد كرد: جمهوري اسلامي ايران به مسير سازنده خود به منظور كمك رساني به مردم آسيب ديده از تروريسم، مشاوره ميداني و كمك به بازسازي مناطق بازپس گرفته شده ادامه خواهد داد.

 

 

راهي تا شكست كامل حاميان داعش باقي نمانده

49