راه اندازی سامانه ثبت نام نخبگان (به زودی...) | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

به اطلاع مراجعه کنندگان محترم می رساند:

سامانه ثبت نام برخط از نخبگان و استعدادهای برتر به زودی راه اندازی می گردد. با راه اندازی این سامانه نیازی به مراجعه حضوری برای ثبت نام در این مرکز وجود نداشته و نخبگان می توانند پس از ثبت نام در سامانه ثریا و دریافت کد نخبگی از بنیاد ملی نخبگان، جهت تکمیل ثبت نام خود به این سامانه مراجعه نمایند. دسترسی به این سامانه به زودی از طریق سایت دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی ایجاد می گردد.

 

مرکز نخبگان و استعدادهای برتر

راه اندازی سامانه ثبت نام نخبگان (به زودی...)

49