راه های ارتباطی با دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

راه های ارتباطی با دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی :

 

ادمین سایت : WebMaster@sndu.ac.ir

 تلفن :  27351 

 آدرس :

 تهران  اتوبان شهید بابایی  بعد از خروجی هنگام  ضلع شمال اتوبان  دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

راه های ارتباطی با دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

49