رسول اکرم (ص): ماه رمضان سرور ماه هاست و شب قدر، سرور شب هاست. | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

رسول اکرم (ص): ماه رمضان سرور ماه هاست و شب قدر، سرور شب هاست.

49