رسول اکرم (ص): هرکس داد مظلوم را از ظالم بگیرد در بهشت با من یار و همنشین باشد. | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

رسول اکرم (ص): هرکس داد مظلوم را از ظالم بگیرد در بهشت با من یار و همنشین باشد.

49