رهبرمعظم انقلاب:دولت هاي اسلامي عليه جنايات ميانمار اقدام عملي كنند | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

رهبر انقلاب با تأكيد بر اينكه راه حل حوادث فاجعه آميز ميانمار، اقدام عملي كشورهاي مسلمان و فشار سياسي و اقتصادي به دولت بي رحم ميانمار است، خاطرنشان كردند: جمهوري اسلامي بايد عليه ظلم در هر نقطه از جهان، صريح و شجاعانه، اعلام موضع كند.

حضرت آيت الله خامنه اي، صبح ديروزدر ابتداي جلسه درس خارج فقه، تقليل فاجعه ميانمار به يك درگيري مذهبي بين مسلمانان و بودايي ها را نادرست خواندند و افزودند: البته ممكن است در اين حادثه تعصب مذهبي تأثير داشته باشد، اما اين قضيه، يك قضيه سياسي است، زيرا مجري آن، دولت ميانمار است و در رأس آن دولت نيز زني بي رحم قرار دارد كه برنده جايزه صلح نوبل بوده و با اين اتفاقات، در واقع، مرگ جايزه صلح نوبل رقم خورد.

ايشان افزودند: اين فجايع در مقابل چشم كشور ها و دولتهاي اسلامي و مجامع جهاني و دولتهاي رياكار و دروغگوي مدعي حقوق بشر از سوي دولت بي رحم ميانمار، در حال رخ دادن است.

رهبر انقلاب اسلامي با انتقاد از اكتفا كردن دبيركل سازمان ملل به محكوم كردن جنايات در ميانمار افزودند: مدعيان حقوق بشر كه گاهي براي مجازات يك مجرم در يك كشور، جنجال و هياهو مي كنند، در مقابل كشتار و آواره شدن ده ها هزار نفر از مردم ميانمار، هيچ عكس العملي نشان نمي دهند.

حضرت آيت الله خامنه اي با تأكيد بر لزوم ورود و اقدام عملي دولتهاي اسلامي، گفتند: البته منظور از اقدام عملي، لشكركشي نيست بلكه بايد فشار سياسي، اقتصادي و تجاري خود را بر دولت ميانمار افزايش دهند و عليه اين جنايات در مجامع جهاني فرياد بكشند.

ايشان تشكيل كنفرانس سازمان همكاري اسلامي با موضوع فجايع ميانمار را ضروري خواندند و خاطرنشان كردند: دنياي امروز، دنياي ظلم است و جمهوري اسلامي بايد اين افتخار را براي خود حفظ كند كه عليه ظلم در هر نقطه از جهان، چه در مناطق اشغالي توسط صهيونيست ها، چه در يمن و بحرين و چه در ميانمار، موضع صريح و شجاعانه خود را اعلام كند.

رهبرمعظم انقلاب:دولت هاي اسلامي عليه جنايات ميانمار اقدام عملي كنند

49