رونمایی از دستاوردهایِ جدیدِ نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

رونمایی از دستاوردهایِ جدیدِ نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی

 

صبح روز ‌شنبه (9 آذر 1398) و با حضورِ امیر دریادار «حسین خانزادی» فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی، دستاوردهایِ جدید نیروی دریاییِ ارتش جمهوری اسلامی، شامل پهپادِ دریاپایۀ پلیکان، پروژۀ سورن و پروژه جاسک-۲ رونمایی شد.

پهپادِ دریاپایۀ پلیکان

پهپادِ دریاپایۀ پلیکان ۲ با تواناییِ نفوذ در عمق، تواناییِ مأموریت‌هایِ گشت و شناسایی را دارد. این پهپاد با استفاده از چهار موتورِ عمود پرواز و یک موتورِ پیشرانِ پر قدرت، تواناییِ نشست و برخاستِ عمودی از روی شناورِ در حال حرکت را دارد.

این پرنده در ابتدا با استفاده از چهار موتورِ همزمان شدۀ خود که به صورتِ عمود پرواز است از شناور جدا می‌شود و پس از آن با استفاده از الگویِ خودکارِ طراحی شده در سامانۀ پرواز خودکار، طیِ فرآیند محاسبه شده بدونِ برهم خوردنِ تعادل و سقوطِ ناگهانیِ پرنده، وارد فازِ کروز یا حرکت افقی می‌شود. این فرآیند در هنگامِ برگشت پرواز از مأموریت شناسایی خود و نشستن بر رویِ کشتی، بالعکس اجرا می‌شود.

یکی دیگر از وجوهِ تمایز این پهپاد، شناوریِ مثبت و مقاومت آن در برابرِ نفوذ پذیری در هنگامِ فرود بر سطح آب است که به این پرنده این امکان را می‌دهد تا در شرایطِ اضطراری بدون آسیب بر رویِ آب فرود آمده و بازیافت شود.

عملکرد این سامانه بدونِ سرنشین در انجامِ عملیاتِ خودکار و در شرایطِ نامتعارفی که پرنده‌هایِ با سرنشین قادر به انجامِ مأموریت نباشند و همچنین عدمِ نیاز آن به تأسیسات و زیرساخت‌هایِ گسترده و پرهزینه جهتِ بهره‌برداری، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران را بر آن داشت تا از این پرنده در راستایِ انجامِ ماموریت‌هایِ محولۀ خود در یگان‌هایِ شناور و آب‌هایِ دوردست تحتِ کنترلِ عملیاتی خود استفاده کند. پهپادِ پلیکان ۲ آزمایشاتِ میدانی HAT و SAT خود را با موفقیت به پایان رسانده است.

پروژه سورن

از آنجاییکه تمامِ سامانه‌هایِ موقعیت‌یابِ زمینی و دریایی به منظورِ تعیین مختصاتِ دقیق خود نیازمند استفاده از ماهواره‌ها هستند که در فضایِ بالای جوِ زمین استقرار دارند. برای تعیینِ موقعیت شناورهایی که در زیرِ دریا حرکت می‌کنند استفاده از این سیستم‌ها با توجه به اینکه امواجِ الکترومغناطیس توانایی نفوذ در عمقِ دریا را ندارند عملاً غیرممکن است.

«آی‌اِن‌اس»، یک سامانۀ کمک ناوبری است که وظیفۀ موقعیت‌یابیِ لحظه‌ایِ زیردریایی را برعهده دارد. این واحد، داده‌های مورد نیاز جهتِ تعیین موقعیت زوایا و همچنین سرعت‌ها را در سه محور از سنسورهایِ اینرسیِ نصب شده در داخلِ خود جمع‌آوری کرده و با تجزیه و تحلیلِ این داده‌ها موقعیت‌هایِ لحظه‌ایِ وضعیتِ تعادل و راهِ یگان را در هر زمان به دست می‌آورد.

پروژۀ سورن با موضوعِ طراحی و ساختِ واحد «آی‌اِن‌اس» است که با تکنولوژیِ روز دنیا ساخته شده و بدون نیاز به جی‌پی‌اس، موقعیتِ زیردریایی به همراه وضعیتِ تعادل آن را با خطایِ کم ارائه می‌کند. این سیستم به علت قیمت و تکنولوژیِ بسیار بالای آن فقط توسط چند کشورِ بسیار محدود تولید می‌شود و قبلاً به روی هیچ یک از یگان‌هایِ نیروی دریایی ارتش نصب نبوده است. از این رو با توجه به نیازِ نیروی دریایی به یک سامانۀ تعیین موقعیت دقیق و همچنین طراحی و ساختِ سامانه‌هایِ پیشرفته به رویِ یگان‌هایِ زیرسطحی و نیاز این سیستم‌ها به اطلاعاتِ دیجیتال و دقیقِ یگان خودی، موضوعِ طیِ یک طرح تحقیقاتی به انجام رسید.

این پروژه پس از نصب بر رویِ یگان‌های زیرسطحی این قابلیت‌ها را خواهد داشت که زمانی که زیر دریایی در عمق قرار گرفته و هیچ‌گونه ارتباطی با فضایِ آزاد ندارد، اولاً راه یگان را به طورِ دقیق ارائه می‌کند، ثانیاً موقعیتِ زیردریایی را در زیر آب تعیین می‌کند، ثالثاً YAW، PITCH و ROLL زیر دریایی را زیر آب تعیین می‌کند و رابعاً اطلاعاتِ مورد نیاز را برایِ سامانۀ سلاح ارسال می‌نماید.

پروژه جاسک-2

یکی از پروژه‌هایِ انجام شده توسط سازمانِ تحقیقات و جهادِ خودکفاییِ نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، طراحی و ساخت سامانۀ موشکیِ زیر سطح به سطح، جهت بهره‌برداری در شناورهایِ زیرسطحی و زیردریایی‌ها است. این سلاحِ ترکیبی از موشک، اژدر و سامانۀ ارتباطی و کنترلِ آتش است که در تعامل با یکدیگر قادر به حمله به اهدافِ سطحیِ دشمن هستند.

تواناییِ وارد کردن ضرباتِ پشیمان‌ساز، وارد کردن دشمن به دور ایستایی، افزایشِ فشار روانی بر دشمن با همچنین ناامن کردن مناطقِ دریاییِ موردِ علاقۀ دشمن، بخشی از قابلیت‌هایی است که نیروی دریایی با برخورداری از این زیردریایی در اختیار خواهد داشت.

منبع خبر: پایگاه اطلاع‌رسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

رونمایی از دستاوردهایِ جدیدِ نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی

49