رژیم صهیونیستی از کسبِ اطلاعات دربارۀ نظامیان اسیر خود عاجز است | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

گردان‌های شهید عزالدین قسام، شاخۀ نظامی جنبش حماس از عجز و ناتوانیِ رژیم صهیونیستی در جمع‌آوری اطلاعات در خصوصِ نظامیان اسیر خود خبر دادند.

قسام اعلام کرد: «دشمنِ صهیونیستی به‌رغمِ بکارگیریِ تمامی راهکارها و ابزارهایِ اطلاعاتی، از کسب کوچکترین اطلاعاتی در خصوص «شائول آرون» یا دیگر نظامیان ناپدید شدۀ خود در غزه عاجز است.»

گردان‌هایِ قسام در سالروزِ اسارت شائول آرون اعلام کردند که امیدِ اسرا به گردان‌هایِ قسام؛ و آنچه یگانِ سایۀ این گردان‌ها در جعبۀ سیاه اطلاعات خود در مورد نظامیانِ صهیونیستی و سرنوشتِ آنان پنهان کرده، بیشتر شده است و این در حالی است که صدایِ اعتراضِ خانواده‌های نظامیان اسیر صهیونیستی در مقابلِ دولت دروغگوی خود بلند شده است و آن‌ها می‌خواهند به اطلاعاتی ولو ناچیز از فرزندان خود دست یابند اما این بهایی دارد که قطعاً باید پرداخته شود.

منبع خبر: شبکۀ العالم

رژیم صهیونیستی از کسبِ اطلاعات دربارۀ نظامیان اسیر خود عاجز است

49