زنان فرانسه مصمم به ادامۀ اعتراض به سیاست‌های مکرون | Page 2 | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

زنان فرانسه مصمم به ادامۀ اعتراض به سیاست‌های مکرون

 

زنان فرانسوي اولین قربانیان سیاست‌های «امانوئل مکرون» بوده و در صف اول اعتراضات جنبش ضدسرمايه‌داري قرار دارند.

زنان معترض به سیاست‌های اقتصادی دولت، اولین قربانیان سیاست‌های امانوئل مکرون رئیس‌جمهور این کشور هستند و به‌عنوان اولین قربانیان این سیاست‌ها در صف اول اعتراضات قرار دارند. یک روز پس از برگزاری هشتمین شنبۀ اعتراض‌آمیز مخالفان نظام سرمایه‌داری در فرانسه، زنانِ فرانسوي این جنبش نيز تظاهرات کردند. معترضان قصد داشتند، جنبۀ دیگری از این جنبش خشمگينانه را به نمایش بگذارند و از زنان محروم در جامعه بگویند. زنان محروم در فرانسه در قیاس با مردان از نظر اقتصادی در وضع بسیار شکننده‌تری قرار دارند.

خبرنگار فرانس 24 که در جریان تظاهرات زنان در پاریس در بین معترضان بود، گفت: «این زنان، مثل همۀ معترضان به نظام سرمایه‌داری در فرانسه برای ادامۀ این جنبش مصمم هستند. اما باید خاطرنشان کرد که عزم زنان برای ادامۀ اعتراضات جدی‌تر است. چرا که زنان در جامعه محروم‌تر از مردان هستند. آن‌ها اغلب سرپرست خانواده‌های تک‌والدینی هستند. آن‌ها به‌تنهایی مسئولیت بزرگ کردن فرزندان‌شان را بر عهده دارند. به همین دلیل این زنان از انگیزۀ بیشتری برخوردارند. آن‌ها اولین قربانیان سیاست‌های امانوئل مکرون بوده و به همین دلیل در صف اول اعتراضات قرار دارند. من با این زنان دیدار کردم و داستان‌ها بسیار ناامیدکننده‌ای از آن‌ها شنیدم.»

منبع خبر: خبرگزاری صدا و سیما

زنان فرانسه مصمم به ادامۀ اعتراض به سیاست‌های مکرون

49