سردار جزایری تاکید کرد: ضرورت شکل گیری استحکام در زیربناهای قدرت دنیای اسلام | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

سردار جزایری تاکید کرد:
ضرورت شکل گیری استحکام در زیربناهای قدرت دنیای اسلام
معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستادکل نیروهای مسلح گفت: در مقابل موج بیداری اسلامی که نشات گرفته از انقلاب اسلامی بوده، طیف های قدرت و حاکمان سلطه گر صف آرایی کردند که ازاین رو در برابر این صف آرایی باید استحکام لازم در زیربناهای قدرت در مجموعه دنیای اسلامی شکل بگیرد.
سردار سرتیپ مسعود جزایری در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی همایش بین‌المللی "نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی"، در آستانه برگزاری این همایش با اشاره به نقش جمهوری اسلامی ایران در تحول هندسه قدرت جهانی اظهار کرد: انقلاب اسلامی در خود پیامی دارد که این پیام با وجود ممانعت هایی که برای اشاعه آن از سوی سیستم های استکباری به عمل آمده، توانسته است در میان آحاد مردم به ویژه مسلمانان و مردم منطقه تاثیرگذار باشد.
وی افزود: جهان امروز در یک سیر تحولی قرار گرفته که این سیر تحولی مبتنی بر این فرمول است که از یک سو سیستم های استکباری و رژیم سلطه و در راس آن ها آمریکا و صهیونیسم بین الملل دوران افول خود را طی می کنند و از سوی دیگر آحاد مردم و مستضعفان به ویژه مسلمانان حرکتی رو به جلو و تاریخی را آغاز کردند.
معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستادکل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: این تحرکی که در این سمت طیف جهان به وجود آمده، در آینده می تواند جایگزین طیف دیگر قدرت یعنی سیستم های استکباری شود؛ درواقع این بزرگ ترین تحولی بوده که ممکن است در این سده شاهد رخ دادن آن باشیم.
وی با اشاره به چالش ها و آسیب های پیش روی دنیای اسلام در تحول هندسه قدرت جهانی گفت: در مقابل موج بیداری اسلامی که نشات گرفته از انقلاب اسلامی بوده، بدیهی است که طیف های قدرت و حاکمان سلطه گر صف آرایی می کنند و بنابراین در برابر این صف آرایی باید استحکام لازم در زیربناهای قدرت در مجموعه انقلاب اسلامی اعم از جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهایی که گرایش به این پیام دارند، شکل بگیرد تا بتوانیم این پیچ تاریخی و سرنوشت ساز را به درستی طی کنیم.
سردار جزایری با اشاره به برگزاری همایش بین المللی نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی ابراز کرد: برای هر کار بزرگ و هر پدیده جهانی نیازمند این هستیم که به لحاظ تئوری، مفهوم و گفتمان سازی اقدامات زیربنایی انجام شود.
وی تصریح کرد: به نظر می آید این چنین همایش هایی به ما کمک می کند تا زیربناهای فکری این رویداد بزرگ و اتفاقی که رخ داده و در آینده شاهد جلوه های موثرتری از آن هستیم، از استحکام لازم برخوردار شود.
سردار جزایری تصریح کرد: این نشست ها می تواند تاثیر گذار باشد به ویژه برای گفتمان سازی میان علمای جهان اسلام و قطعا هرچه این همایش ها در فضای بین المللی و فضای مربوط به نخبگان و اندیشمندان جهان اسلام برگزار شود، از تاثیرات بیشتری برخوردار خواهد بود.
معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستادکل نیروهای مسلح افزود: به نظر بنده ما نیاز به اتاق فکر هایی دائمی از مجموعه نخبگان جهان اسلام داریم تا به درستی ابعاد و اضلاع این هندسه ترسیم شود و در برابر راهبردهای ممانعتی دشمن، راهبردهای عملیاتی مناسب طرح ریزی شود و در فضایی عملیاتی بتوانیم این مسیر را طی کنیم.

سردار جزایری تاکید کرد: ضرورت شکل گیری استحکام در زیربناهای قدرت دنیای اسلام

49