سفر هیئت اعزامی از دانشکده دفاع ملی هند به جمهوری اسلامی ایران | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی