سفیر سابق ایران در اردن: تحولات منطقه نیازمند دیدگاه مشترک جوامع مسلمان در برخورد با تکفیری ها است | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

سفیر سابق ایران در اردن:
تحولات منطقه نیازمند دیدگاه مشترک جوامع مسلمان در برخورد با تکفیری ها است
سفیر سابق ایران در اردن گفت: آنچه مسلم بوده این است که تمامی جوامع اسلامی باید با یک دیدگاه مشترک در مسیر چگونگی برخورد با جریانات تکفیری در منطقه گام بردارند و در این مورد وحدت امت اسلام یک امر ضروری به شمار می رود.
محمد ایرانی در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی همایش بین المللی "نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی" اظهار کرد: تحولات منطقه و خاورمیانه ناشی از عواملی بوده که در دهه های اخیر تاریخ گذشته منطقه وجود داشته است.
وی افزود: از عمده ترین عوامل حرکت و جنبش های مردمی بوده که در حوزه کشورهای عربی رخ داده و برخاسته از مطالبات جمعی مردم مسلمان این منطقه بوده است.
سفیر سابق ایران در اردن گفت: مردمی که احساس می کردند در تمامی این سالیان حقوق واقعی آنها از طریق حاکمان و رهبران آنها پرداخت نشده و در محرومیت تمام عیار به سر می بردند، این حقوق بخشی مربوط به اقتصاد و بخشی به مطالبات مردمی و نیازمندی های معیشتی بر می گشت که نادیده گرفته می شد.
ایرانی خاطرنشان کرد: در حوزه کشورهای عربی توجه به اعتقادات دینی و مذهبی جایگاه ویژه ای داشته و رهبران این کشورها به دلیل اینکه نگاه مخالف با هرگونه اندیشه دین گرایی و اسلام خواهی داشتند، سبب این انزجاز عمومی شده و این عقده های انباشته شده مردم عاملی بود تا یک نگاه فراملی مشترک میان اقوام این منطقه شکل بگیرد و البته باید گفت اعاده حقوق دینی به طور مسلم امری ضروری است.
انقلاب اسلامی آغازگر تحولات منطقه
کارشناس مسائل خاورمیانه با نگاهی بر تحولات مربوط بر انقلاب های سده گذشته تصریح کرد: اگر نگاهی بر تحولات مربوط بر انقلاب های سده گذشته کشورهای اسلامی داشته باشیم می فهمیم که انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام راحل آغازگر این تحولات و بیداری در منطقه بوده است.
وی اظهار کرد: پیروزی انقلاب اسلامی عامل و محرکی در منطقه بود که با الگوگیری از آن تاثیر بسزاییدر شکل گیری تظاهرات میلیونی مسالمت آمیز و غیرقهریه مردم منطقه داشت، در واقع مردم به خواست و اراده خود به خیابان ها آمده و تظاهرات می کردند.
ایرانی با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی تاثیر مستقیم بر شکل گیری تحولات و آثار آن در افکار مردم منطقه داشته گفت: البته نباید از این مسئله غافل شد که آیا این تحولات به چه سمت و سویی می رود و چه طرف ها و قدرت هایی بر موج این تحولات سوار شده اند؟
استکبار می ترسد دیگر هژمونی غالب در منطقه نباشد
سفیر سابق ایران در اردن افزود: بعد از شکل گیری این تحولات بر پایه های مردمی، تمهیداتی از سوی جریان های مخالف هم در داخل و هم در خارج صورت گرفت تا این تحولات به سمت و سوی دیگر سوق پیدا کند و به عبارتی در صدد انحراف این تحولات از مسیر اصلی خود بودند.
وی افزود: نگرانی مخالفان از شکل گیری دولت های مردمی این بود که در نهایت این تحولات و بیداری به ایجاد جریان قدرتمند اسلامی می رسد و دیگر هژمونی غالب بر منطقه اجازه حضور و مانور استکباررا نمی دهد و این نگاه مانع آفرین سبب اقدامات آنان برای انحراف مسیر این تحولات شد.
ایرانی ایجاد منازعات داخلی را یکی از رویکردهای دشمن برای خارج کردن مسیر بیداری اسلامی از راه حقیقی خود کرد و گفت: دشمن در تلاش است تا با رشد جریانات تکفیری و ایجاد منازعات داخلی و به ویژه اختلاف های فرقه ای سبب انحراف این تحولات از مسیر اصلی آن شود.
کارشناس مسائل خاورمیانه تصریح کرد: آنچه مسلم بوده این است که تمامی جوامع اسلامی باید با یک دیدگاه مشترک در مسیر چگونگی برخورد با جریانات تکفیری در منطقه گام بردارند و در این مورد وحدت امت اسلام یک امر ضروری به شمار می رود.

سفیر سابق ایران در اردن: تحولات منطقه نیازمند دیدگاه مشترک جوامع مسلمان در برخورد با تکفیری ها است

49