ششمين جلسه كميته علمي | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

ششمين جلسه كميته علمي دومين همايش "جايگاه و نقش دنياي اسلام در تحول هندسه قدرت جهاني" با حضور اساتيد و همكاران دانشگاهي و حوزوي به رياست جناب آقاي دكتر ابراهيم متقي دبير علمي همايش در مورخه 92/11/23در مجتمع آموزشي اصل ولايت فقيه دانشگاه عالي دفاع ملي برگزار شد. در اين جلسه نمايندگان سازمان‌ها با گزارش اقدامات انجام گرفته، تقويم زماني برگزاري نشست‌هاي علمي- تخصصي، گفتگوهاي علمي و همچنين عناوين مقاله‌هاي در دست تهيه را مطرح نمودند كه پس از بحث و تبادل نظر اعضاء كميته موارد در چارچوب اهداف و محورهاي همايش بازنگري و تصويب گرديد

ششمين جلسه كميته علمي

49