صالحی (رئیس سازمان انرژی اتمی): در صورت لغو برجام اجراي پروتكل الحاقي را متوقف مي كنيم / ما را وادار به عكس العمل نكنند | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

رييس سازمان انرژي اتمي هشدار داد: اگر برجام به هم بخورد، اجراي پروتكل الحاقي را متوقف مي كنيم زيرا اكنون به طور داوطلبانه در حال اجراي آن هستيم و هنوز به تصويب مجلس نرسيده است.
علي اكبر صالحي با رد مطالبه ناحق و غيرقانوني ترامپ درخصوص بازرسي از مراكز نظامي كشورمان گفت : ما به موافقت نامه پادمان و پروتكل الحاقي متعهديم، البته تا زماني كه برجام پابرجا باشد چون اين پروتكل هنوز به تصويب مجلس نرسيده است و آن را داوطلبانه اجرا مي كنيم.
معاون رييس جمهور تاكيد كرد: ما به موارد بازرسي مندرج در برجام نيز متعهديم و در اين چارچوب به تعهداتمان عمل مي كنيم اما خارج از اين چارچوب قطعا به هر خواسته ديگري عمل نخواهيم كرد و از آن تمكين نمي كنيم همچنان كه تاكنون اينگونه عمل كرده ايم.
رييس سازمان انرژي اتمي همچنين درباره بسته شدن پرونده بازرسي از مراكز نظامي كشورمان پس از بازديد آمانو از سايت پارچين گفت : از ابتدا سه بار از اين سايت نظامي بازديد شده است دو بار در اوائل و يكبار هم همين اواخر كه پرونده بسته شد و آخرش ديدند كه تمام ادعاها و اتهامات مطرح نابه جا بود.
صالحي افزود: در اين بازديد نمونه گيري و آزمايش كردند و به جايي نرسيدند و نظر ايران تأمين و حقانيت موضع كشورمان تاييد شد.
وي بار ديگر تاكيد كرد : فقط در چارچوب مواردي مانند پروتكل الحاقي كه متعهد هستيم عمل مي كنيم آن هم تا زماني كه برجام هست چون اگر قرار باشد برجام به هم بخورد اجراي اين پروتكل نيز قطعاً متوقف مي شود زيرا با توقف برجام ، اجراي آن بي معني خواهد بود.
صالحي در گفت وگو با خبرگزاري صداوسيما افزود: درخصوص بازرسي ها در چارچوب موافقت نامه پادمان مانند ديگر اعضاي آژانس بين المللي انرژي اتمي و نيز در چارچوب تعهدات برجام متعهديم البته تا زماني كه اين توافق پابرجاست.
وي تاكيد كرد : صرفا در اين چارچوب اجازه بازرسي مي دهيم و شيوه ها و نحوه بازرسي در اين چارچوب نيز روشن است كه طبق قاعده اي بايد عمل شود و ما فقط در آن چارچوب و قاعده عمل مي كنيم.
رييس سازمان انرژي اتمي همچنين درباره تدابير اين سازمان در صورت لغو برجام تاكيد كرد : يقين داشته باشيد علاوه بر اين كه پل هاي پشت سرمان را خراب نكرديم پل هاي متعددي را هم ساخته ايم.
صالحي هشدار داد : اگر روزي مسئولان نظام به عللي ببينند كه برجام ديگر منفعتي براي كشورمان ندارد و براي از سرگيري غني سازي 20 درصد در فردو تصميم بگيرند ، چهار روزه مي توانيم غني سازي 20 درصد را آغاز كنيم ؛ خودشان مي فهمند يعني چه.

وي افزود: همان طور كه آقاي روحاني اعلام كرد خيلي از فعاليت ها را مي توانيم در بازه زماني ساعتي بازگرديم و محدوديت ها را برگردانيم ؛ از سرگيري برخي فعاليت هاي ديگر چند ماه و برخي فعاليت ها تا حداكثر يك سال و دو سه ماه طول مي كشد.
صالحي گفت : البته ما مي خواهيم برجام همچنان بدون خدشه پيش برود و فعاليت هاي فني در حوزه هسته اي اعم از اكتشاف و استخراج ، تحقيق و توسعه ، ساخت نيروگاه هاي جديد و استفاده از فناوري هسته اي در حوزه سلامت، كشاورزي و صنعت به خوبي پيش مي رود.
وي در عين حال هشدار داد : ما نمي خواهيم وارد ميدان چالشي شويم و اعلام مي كنيم كه ما را وادار به عكس العمل نكنند.
رئيس سازمان انرژي اتمي همچنين با اشاره به سفر اخيرش به ايتاليا و انگليس گفت : در ديدار با مقامات اين كشورها گفتم شايد آقايان علاقه مندند كه ما را آشفته و تحريك كنند كه تصميمات مطابق ميلشان بگيريم اما يقين بدانند كه تصميمات ما براساس احساسات و عواطف نيست بلكه براساس هدفمندي، هوشياري، عقلانيت و حكمت و مصلحت است.
صالحي با بيان اين كه مي دانيم اين بازي را چگونه پيش ببريم ابراز اميدواري كرد : طرف مقابل سر عقل بيايد و ديگران را به مشكل نيندازد. معاون رييس جمهور همچنين با تقبيح سخنان اخير رييس جمهور امريكا عليه كشورمان تصريح كرد : سخنان او ناپسند و ركيك بود و بسيار زشت است كه رييس جمهور كشوري ديدگاه هايش را در اين قالب بيان كند.­ صالحي افزود: واقعاً مردم آمريكا از داشتن چنين رييس جمهوري شرمنده اند كه نتوانست در شأن رييس جمهور موضوعات را مطرح كند و هرچند موضوعات اختلاقي باشد بيان رييس جمهور و رييس كشور اقتضا مي كند كه در چارچوب نزاكت باشد ؛ جاي تأسف است كه رييس جمهور آمريكا اين گونه سخن گفت. وي در عين حال گفت : البته از بعد ديگر جاي خوشحالي دارد كه اين شخصيت متأسفانه از جهات مختلف فاقد اطلاعات لازم است و حتي جغرافياي جهان را به درستي نمي شناسد همچنان كه هنوز نمي داند كه خليج فارس با هزاران سال سابقه خليج فارس است.
صالحي افزود : به هر­ حال معلوم­­­­­ است كه اين ها برآمده از فشارهايي بود كه قطعا بر او تحميل شد و البته خودش هم خواستار همراهي با اين تحميل ها بود. وي اضافه كرد: در دولت جديد آمريكا از ميان مشاوران نزديك آقاي ترامپ، افراد گوناگوني بودند كه به علت آشفتگي سياسي به ويژه در كاخ سفيد در پنج شش ماه گذشته كنار گذاشته شدند كه اين ناشي از نداشتن راهبرد سياسي مشخص است و در آشفتگي سير مي كنند.
صالحي ادامه داد : متأسفانه تهديد برخي كشورهاي منطقه نيز به اين آشفتگي ها افزوده است.
رييس سازمان انرژي اتمي ، سخنان رييس جمهور آمريكا را نابه جا، سخيف، اتهام و آكنده از دروغ دانست و افزود : البته آقاي روحاني به زيبابي و با رعايت كامل ادب سياسي ، پاسخ كوبنده اي به سخنان بيهوده آقاي ترامپ داد.
وي تصريح كرد : به هر حال بايد خوشحال باشيم كه خداوند دشمنان ما را از نادانان قرار داده و ايران اكنون در بعد سياسي و در عرصه بين الملل دست بالا را دارد زيرا صداهايي كه از رؤساي مختلف كشورهاي بزرگ دنيا شنيده مي شود همگي با كشورمان همراهي و عليه رييس جمهور امريكا موضع گيري كردند.
صالحي افزود: اتحاديه اروپا يكپارچه از ايران حمايت و از آمريكا انتقاد كردند ؛ البته بايد صبر كنيم و ببينيم كه سير تحولات به چه صورت است اما اين نشان از حقانيت ايران دارد. وي اضافه كرد: البته آنان از منطق زور استفاده مي كنند زيرا با داشتن غول هاي رسانه اي جهان ، صداهايشان بلند است اما با وجود داشتن تمام اين امكانات مي بينيم كه اين بار صداي حق آن قدر بلند و حقانيت جمهوري اسلامي به حدي تابناك است كه ديگر كسي نمي تواند آن را ناديده بگيرد. صالحي با اشاره به دست برتر كشورمان در اين جدال سياسي ابراز اميدواري كرد كه همچنان به پيش برويم و طرف مقابل هم به بن بست برسد.­
رييس سازمان انرژي اتمي همچنين با رد اتهامات رييس جمهور آمريكا درخصوص تلاش كشورمان براي دستيابي به سلاح هسته اي گفت : از ابتداي انقلاب، نگاه ، رويكرد و جهان بيني سياسي ايران با نگاه و جهان بيني آمريكا متفاوت بوده و اصل چالش ما ناشي از همين تفاوت است.
وي افزود: آنان براي غلبه بر اين چالش، تهمت هاي گوناگوني مي زنند تا بر ما فشار وارد كنند از ادعاي حمايت از تروريسم تا نبودن دموكراسي و آزادي ، استفاده از سلاح هاي كشتار جمعي و تلاش براي دستيابي به اين تسليحات ؛ اين اتهامات را وارد مي كنند تا در اين چالش اصلي بر ما غلبه كنند.
صالحي اضافه كرد: رويكرد و نگاه سياسي ما ، پارادايم جديدي را در عرصه بين المللي ايجاد كرده است و آنان به چنين پارادايمي حساسند و نمي دانند عاقبت اين مسئله چه خواهد شد.
وي ادامه داد : آنان نمي توانند درك كنند كه اگر جمهوري اسلامي ايران تاكنون توفيقاتي داشته ناشي از پيام حقش بوده ، پيام حقي كه به دل ملت هاي منطقه مانند لبنان، عراق و سوريه نشسته است و مي پرسند چرا در اين مناطق هستيم.
صالحي تصريح كرد: اين درحالي است كه ما مثل ديگران در اين مناطق دلار هزينه نمي كنيم، مگر ما چقدر سرمايه داريم ؟ ديگران سعي كردند دل ها را با دلار بخرند اما دلار ها كه تمام مي شود پيوندها از بين مي رود اما دل هايي كه با عشق خريداري مي شود وفادار مي ماند . آنان ، اين را نمي توانند بفهمند.­
معاون رييس جمهور گفت: به اين اعتبار آقاي ترامپ وارد بحث برجام شده است و اين را به عنوان بهانه اي قرار داده و با اين ادعا كه برجام منافع آمريكا را تامين نكرده ، مذاكره مجدد ، ايجاد تغير و يا لغو كامل آن را خواستار است.

وي با تاكيد بر اين كه برجام قابل مذاكره مجدد نيست افزود: آقاي ترامپ با به كار بردن تعبير "غروب آفتاب" در برجام مي گويد جمهوري اسلامي ايران پس از 10 سال شرايط برايش هموار است تا برنامه هسته اي را در ابعاد مختلف توسعه دهد و اين را سبب مشروعيت دادن به فعاليت هاي هسته اي كشورمان مي داند.
صالحي تصريح كرد: رييس جمهور آمريكا معتقد است ايران پس از 10 سال مبسوط يد خواهد بود كه هر كاري مي خواهد بكند . البته اين تحليل از ديدگان معيوب و توهم گراي ذاتي آنان است و حال آن كه كافر همه را به كيش خود پندارد ؛ خودشان در هيروشيما و ناكازاكي مرتكب گناهان بزرگ شدند و اكنون ديگران را متهم مي كنند.
وي افزود: اين اتهام در حالي است كه مقام معظم رهبري از ابتدا فرمودند ايران در پي فعاليت غير صلح آميز هسته اي نيست بنابراين راه ما روشن است ؛ ما در پي فعاليت هاي صلح آميزيم آنان براي خودشان مشكل آفريني مي كنند.
صالحي گفت: اگر به همين منوال پيش برويم چون موضع و جايگاه ما به حق است كه چاره اي جز اين نيست كه آمريكا يا بايد به آن تمكين كند يا در مقابل افكار عمومي جهان بايستد ؛ در اين بازي شطرنج سياسي ، جمهوري اسلامي ايران واقعاً نمره 20 گرفته است و اگر به همين سبك و سياق جلو برويم كيش و مات كردن آنان خيلي دور از توقع نيست.
رييس سازمان انرژي اتمي همچنين با رد ادعاي ترامپ در خصوص نقض برجام از جانب كشورمان ، ريشه اين قضيه را رژيم صهيونيستي دانست و افزود : سياستي كه اكنون در آمريكا اتخاذ مي شود برگرفته از خواسته هاي اين رژيم غاصب است.­
وي گفت : رژيم صهيونيستي به هيچ عنوان علاقه مند نيست كه جمهوري اسلامي ايران در ابعاد علمي و فن آوري به كشوري پيشتاز و پيشرفته تبديل شود بنابراين فشار مي آورند و بهانه شان هم همين مسائل هسته اي است زيرا افكار عمومي در قبال اين مسائل حساس است.
صالحي افزود: آنان بهانه مي آورند كه كشورمان درصدد فعاليت هاي غير صلح آميز هسته اي است و نيت خواني مي كنند و بر همين اساس مي خواهند انواع مجازات بين المللي را بر ما تحميل كنند يعني بابت جرمي كه اتفاق نيفتاده است و كار آقاي ترامپ بر اثر فشار رژيم صهيونيستي است.
وي اضافه كرد : با اين حال ، خوشبختانه جمهوري اسلامي ايران تا كنون نقش سياسي اش را به خوبي ايفا كرده است و بدون هيچ مداهنه اي ، مقام معظم رهبري در اين خصوص نقش آفريني بسيار زيبايي انجام داده اند به نحوي كه اكنون از نظر سياسي اين آمريكاست كه در مقام توجيه كار خودش هست نه ما.
صالحي ادامه داد: امريكا بايد مدام در خصوص اقداماتش توجيه و دليل بياورد و حال آن كه در دنيا مسموع نيست همچنان كه ديديد صدر اعظم آلمان، رييس جمهور فرانسه، نخست وزير انگليس و خانم موگريني در اين باره چگونه صحبت كردند.
وي گفت : البته نمي گوييم كه اين ها دوستان ما هستند يا از سر دلسوزي و خيرخواهي چنين سخن گفتند ؛ آنان در پي منافع ملي خودشان هستند اما آش آنقدر شور شده كه اين ها هم به صدا درآمدند.
صالحي ، اقدام آژانس در بستن پرونده پي ام دي عليه كشورمان را نشان دهنده بي اساس بودن اتهامات و بهانه جويي عليه كشورمان دانست و افزود: اين اقدام اثبات كرد اتهاماتي كه حدود 12 سال عليه كشورمان وارد كردند نابجا بود.
وي گفت : با وجود همه اين اتهامات ، جمهوري اسلامي ايران در 12 ـ 13 سالي كه در اين چالش هسته اي قرار گرفت قدم به قدم جلو بيايد و در مقابل آمريكا با وجود عناصر فراوان قدرت در حوزه هاي مختلف اقتصادي، علمي، فن آوري و نظامي خوش بدرخشد.
صالحي افزود: اقدام ديگر آقاي ترامپ كه به نفع ما تمام شد به كار بردن عبارت جعلي براي خليج هميشه فارس بود كه سبب انسجام ملي شد زيرا حتي مخالفان نظام متوجه حقانيت جمهوري اسلامي شدند.
وي اضافه كرد: حتي مخالفان نظام دانستند مواضع نظام از 40 سال قبل تاكنون درست بود و طرف مقابل نابه حق مي گويند اما آنقدر سخن نابحقشان را زيبا جلوه مي دانند كه خيلي ها اغوا شده بودند اما اكنون ديگر حقيقت روشن مي شود و اين كار جمهوري اسلامي را راحت كرد.
صالحي ادامه داد: اكنون ملت به طور منسجم حامي دولت و نظام است گرچه دولت ها در اين 40 سال همواره برآمده از اراده ملي بوده اند.
وي با ابراز خرسندي از سخنان زيباي رييس جمهور در پاسخ به اظهارات ترامپ گفت : آقاي روحاني موضع جمهوري اسلامي را روشن و اعلام كرد تا زماني كه برجام براي ما منافع دارد پابرجاست و به اقتضاي شرايطي كه در آينده پيش بيايد قطعاً تصميمات لازم را خواهيم گرفت.
رييس سازمان انرژي اتمي در بخش ديگري از اين مصاحبه با ابراز اطمينان از آمادگي كامل اين سازمان براي مواجهه با اقدامات خصمانه آمريكا به ويژه در صورت لغو برجام تاكيد كرد: همه تمهيدات براي برگشت پذيري هسته اي انديشيده شده است.
صالحي گفت : اين ها غلوآميز نيست و طرف مقابل مي داند؛ همچنان كه با زمان بندي فعاليت ها در برجام مخالفند و مي گويند چرا در توافق هسته اي " غروب آفتاب " آمده است و چرا خيلي موانعي كه بايد ايجاد مي شد تا فعاليت هاي هسته اي كشورمان را متوقف كند ايجاد نشده است و ايران را با بن بست مواجه نكرده است.
وي افزود : اين نشان دهنده موفقيت جمهوري اسلامي در تامين منافع ملي تا حد ممكن است به گونه اي كه طرف مقابل ، شاكي است.

صالحي همچنين درباره احتمال استفاده از سانتريفيوژهاي پيشرفته در صورت بازگشت هسته اي بار ديگر اظهار داشت : سربسته مي گويم كه بازگرداندن برخي فعاليت ها ساعتي ، برخي روزي ، برخي در چند ماه و در يك مورد به خصوص ، يكسال و چند ماه طول مي كشد.
وي افزود : زمان بازگرداندن بسياري فعاليت هاي هسته اي به حالت قبل و حتي فراتر از آن در بازه زماني "ماه " است و يك موردش ، موضوعي است كه رهبر معظم انقلاب درخصوص غني سازي صد هزار سو در مدت يك سال و نيم فرمودند . اين يعني امكانات بالقوه اي براي تحقق اين هدف وجود دارد.
رييس سازمان انرژي اتمي همچنين درباره آمادگي اين سازمان براي مقابله با تصميم احتمالي آمريكا براي خروج از برجام تا 60 روز آينده تاكيد كرد : كار ما لحظه اي است ما كه نمي خوابيم و 60 روز ديگر بخواهيم بيدار شويم آمادگي كه مي گوييم لحظه اي است.
وي افزود: فقط اراده مسئولان را مي طلبد كه دستور بدهند كه چه اقدامي را آغاز كنيم ؛ ما همه اين سناريوها را در سازمان انرژي اتمي مدنظر قرار داديم و با عرضه كلياتش در هيات نظارت بر برجام درباره آن توافق كرديم.
صالحي اضافه كرد : هرگاه هيات نظارت بر برجام دستور بدهد مطابق با آن عمل خواهد شد اما اميدوارم طرف مقابل سر عقل بيايد ؛ ما علاقه منديم كه برجام كماكان پابرجا باشد.
وي فعاليت هاي صلح آميز هسته اي را در بخش هاي مختلف رو به پيشرفت دانست و گفت : همكاري هاي ما به ويژه با اتحاديه اروپا روز به روز گسترده تر مي شود و در شرف ايجاد مركز پيشرفته ايمني با كمك اين اتحاديه در كشورمان هستيم.
وي افزود : اتحاديه اروپا براي ايجاد اين مركز كه از تاسيسات بسيار پيشرفته در غرب آسيا خواهد بود تاكنون 9 ميليون يورو تخصيص داده اند و 11 ميليون يورو ديگر را نيز تخصيص خواهند داد.
رييس سازمان انرژي اتمي همچنين با اشاره به مشاركت كشورهاي اروپايي در فعاليت هاي هسته اي در قالب يورو اتم گفت : براي ما هم اين فرصت ايجاد شده است كه در چارچوب يورو اتم با اتحاديه اروپا همكاري هسته اي داشته باشيم.
صالحي با اشاره به برنامه هاي اين سازمان براي اجراي طرح هاي مختلف هسته اي افزود: مثلاً در انگليس دو سه پروژه مطرح شد كه وقتي به سرانجام برسد و نهايي شود اعلام مي كنيم اما طرح هاي بسيار خوبي خواهد بود كه در مرزهاي دانش است.
وي گفت : طرح بازطراحي رآكتور اراك نيز به خوبي پيش مي رود به نحوي كه جلوتر از زمان بندي پيش بيني شده است.
صالحي افزود: همكاري با روس ها نيز به خوبي پيش مي رود و در آينده نزديك همتاي روسي بنده به ايران مي آيد و براي آغاز رسمي عمليات اجرايي دو نيروگاه هسته اي با يكديگر به بوشهر مي رويم.

رييس سازمان انرژي اتمي گفت: مراحل ساخت اين دو نيروگاه هسته اي شامل خاك برداري، گودبرداري و طراحي آغاز شده است و قسط اول آن را هم پرداخت كرده ايم ؛ طرح عظيمي كه 10 ميليارد دلار براي اجراي آن سرمايه گذاري مي شود.
صالحي همچنين سرمايه گذاري براي ساخت نيروگاه هاي كوچك با همكاري چيني ها را از رويكردهاي جديد اين سازمان دانست و افزود: اين نيروگاه ها بيشتر در تناسب با كشورمان هستند زيرا با كمبود آب مواجهيم و مي خواهيم اين نيروگاه ها را در آينده در كشورمان توزيع كنيم.
وي اضافه كرد: با چيني ها در اين خصوص در حال مذاكره ايم كه خوب جلو رفته ايم اما هنوز به قرارداد نرسيده ايم.
صالحي همچنين با اشاره به ديدار اخير نمايندگان رسانه ها از رآكتور اراك گفت : خبرنگاران در اين بازديد ديدند كه جايي كه به صورت فتوشاپ طراحي و وانمود كرده بودند كه سيمان ريخته شده است واقعيت ندارد. مردم نيز به صحبت هايي كه نفعي ندارد و ايجاد يأس مي كند توجه نكنند.
رييس سازمان انرژي اتمي افزود : فعاليت هاي هسته اي به خوبي و بدون مشكل جلو مي رود و در سال هاي آينده به ثمر مي رسد . فعاليت هايي كه نظم يافته و در حال مستند سازي است.
وي با تاكيد بر ارزش و اصالت مستند سازي در فعاليت هاي صلح آميز هسته اي گفت : اين اقدام اصالت دارد والا مهندسي معكوس ما را وارد عرصه طراحي نمي كند درحالي كه با مستند سازي وارد عرصه طراحي و شبيه سازي مي شويم تا هر تجهيزاتي را كه بخواهيم بسازيم؛ كار عظيمي كه قبلاً مغفول مانده بوده اكنون آغاز شده است.
صالحي ابراز اطمينان كرد كه هيچ فعاليتي متوقف نشده است، البته محدوديت هايي را پذيرفته ايم اما محدوديت هايي نيست كه ما را در حوزه هاي اصلي فناوري متوقف كند. مانند پذيرش محدوديت در توليد فلز اورانيوم يا فلز پلوتنيوم در حالي كه اصلاً پلوتنيوم نداريم كه بخواهيم فلزش را توليد كنيم.
وي افزود : البته همين محدوديت ها را هم براي مدتي پذيرفته ايم و پس از آن مي توانيم فلز اورانيوم و پلوتونيوم نيز بسازيم. در آينده براي برخي سوخت هاي مدرن اگر نياز به توليد فلز اورانيوم باشد ، زمان محدوديت كه به پايان برسد مي سازيم همچنان كه يك بار ساخته ايم و مي دانيم چگونه بسازيم اما اكنون گفتيم نمي سازيم.

صالحی (رئیس سازمان انرژی اتمی): در صورت لغو برجام اجراي پروتكل الحاقي را متوقف مي كنيم / ما را وادار به عكس العمل نكنند

49