ظرفیت های عظیم جهان اسلام در ترسیم "هندسه جدید جهانی" موثر است / ایران یک شاخص ممتاز برای کشورهای اسلامی است | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی گفت: ظرفیت های عظیم دنیای اسلام در ترسیم هندسه جدید جهانی و قدرت های آینده موثر خواهد بود.
دکتر ابراهیم حسن بیگی در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی همایش بین المللی "نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی" در خصوص تاثیر برگزاری این همایش بر وحدت و همگرایی ملت های اسلامی اظهار کرد: در شرایط کنونی نیاز به وحدت و همگرایی بیشتر مسلمانان بیش از گذشته احساس می شود و مردم منطقه با الهام گرفتن از همین مسئله می توانند بسیاری از مسائل و مشکلات را از بین ببرند.
وی افزود: دشمن صهیونیستی از طریق نقشه های مختلف درصدد این است که به جامعه اسلامی آسیب وارد کند و از این طریق منافع خود را تامین کند که در حال حاضر گروه های تکفیری و تندور به راحتی می توانند منافع آنها را در منطقه تامین کنند.
رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی به تناقص در گفته های مقامات غربی اشاره و خاطرنشان کرد: مقامات غربی از یک سو شعار مقابله با تروریست را سر می دهند و از سوی دیگر گروه های تکفیری و تندور را که با وحشیانه ترین اعمال به جنایت می پردازند، مورد حمایت خود قرار می دهند.
بیگی نخبگان دنیای اسلام را یکی از ظرفیت های عظیم جهان اسلام برای تاثیرگذاری در هندسه جدید جهانی ارزیابی کرد و گفت: در شرایط حاضر که کشورهای منطقه از هر ابزاری برای تشدید فشار به دنیای اسلام استفاده می کنند، جهان اسلام می تواند با استفاده از نخبگان، علما و دانشمندان خود نه تنها این فشارها را خنثی کند بلکه در هندسه در حال ترسیم آینده جهان هم موثر باشد و گمشده حقیقی انسان امروز که همان معنویت است را به خوبی به جامعه بشری معرفی کند.
حسن بیگی در پایان جمهوری اسلامی را به عنوان یک شاخص ممتاز برای دیگر کشورهای اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: در شرایط حاضر که کشور ما زیر بار هیچ ظلم و ستمی نمی رود، جمهوری اسلامی به جایگاهی دست پیدا کرده است که الگوی جامعه اسلامی به شمار می رود و این اجلاس هم بستر وحدت و همگرایی هرچه بیشتر امت اسلامی با الگو گرفتن از خوی ضد استکباری امت اسلامی را فراهم می کند.

ظرفیت های عظیم جهان اسلام در ترسیم "هندسه جدید جهانی" موثر است / ایران یک شاخص ممتاز برای کشورهای اسلامی است

49